อิฐมวลเบาราคาถูก

block brick in Pathum Thani (โรงงานอิฐบล็อกในปทุมธานี)

 โรงงานอิฐบล็อกในปทุมธานี  

block brick  in Pathum Thani

บทความนี้จะกล่าวถึง: โรงงานอิฐบล็อกที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีเป็นจังหวัดปริมณฑลรอบกรุงเทพฯเป็น 1 ใน 5 จังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพฯตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาทางทิศเหนือของกรุงเทพมหานครศาลากลางจังหวัดตั้งอยู่เทศบาลเมืองปทุมธานี ประชากรที่มีมากที่สุดคือเทศบาลนครรังสิตตั้งอยู่ที่อำเภอธัญบุรี  เป็นจังหวัดที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ของจังหวัดปทุมธานีทำให้อุตสาหกรรมการก่อสร้างมีความเจริญเติบโตไปพร้อมกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอื่นๆ  อิฐบล็อกเป็นวัสดุก่อสร้างชนิดหนึ่งที่มีความต้องการและมีความสำคัญในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง  ฉะนั้นจึงมีการก่อตั้งโรงงานอิฐบล็อกขึ้นในจังหวัดปทุมธานีกันหลายแห่ง  เพื่อผลิตอิฐบล็อกส่งขายให้อุตสาหกรรมก่อสร้างในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดใกล้เคียง


โรงงานอิฐบล็อก ปทุมธานี

โรงงานอิฐบล็อก ปทุมธานี

โรงงานอิฐบล็อกที่อยู่ในจังหวัดปทุมธานี  

โรงงานผลิตอิฐบล็อก เป็นโรงงานขนาดย่อมมีเครื่องจักรตัวเล็กๆไม่ใหญ่มากแล้วแต่ศักยภาพของเครื่องจักรนั้นๆว่าจะสามารถผลิตได้ต่อวันเป็นจำนวนเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับโรงงานนั้นๆว่ามีศักยภาพในการผลิตได้มากน้อยแค่ ไหนเช่นโรงงานอิฐบล็อกที่มีเครื่องจักรแต่ไลน์ผลิตยังต้องใช้คนในการควบคุมก็อาจจะได้ปริมาณอิฐบล็อกต่อวันไม่มากนัก  


 แต่โรงงานอิฐบล็อกบางโรงในจังหวัดปทุมธานีที่มีเครื่องจักรขนาดใหญ่พอสมควรใช้ automatic ในการควบคุมวัตถุดิบและการขึ้นรูปอิฐบล็อกโดยที่ไม่ต้องใช้แรงคนเลยก็จะมีอัตราการผลิตต่อวันอยู่เยอะพอสมควรจะแจ้งให้ทราบตัวเลขอีกครั้ง 


จากข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ได้ให้ตัวเลขจำนวนโรงงานอิฐบล็อกที่อยู่ในจังหวัดปทุมธานีมีดังต่อไปนี้อำเภอเมืองปทุมธานีมีโรงงานอิฐบล็อกอยู่ 3 โรง  อำเภอธัญบุรีมีโรงงานอิฐบล็อกอยู่ 2 โรง อำเภอหนองเสือมีโรงงานอิฐบล็อกอยู่ 1 โรง  อำเภอลาดหลุมแก้วมีโรงงานอิฐบล็อกอยู่ 2 โรง อำเภอลำลูกกามีโรงงานอิฐบล็อกอยู่ 2 โรง และอำเภอสามโคกมีโรงงานอิฐบล็อกอยู่ 1 โรง ส่วนโรงไหนตั้งพิกัดอยู่ตรงไหนนั้นเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง  

    จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าจังหวัดปทุมธานีมีโรงงานอิฐบล็อกที่เกิดขึ้นทุกอำเภอในจังหวัดปทุมธานี จากข้อมูลในเบื้องต้นที่กล่าวมาแล้วนั้นจำนวนโรงงานอิฐบล็อกที่ตั้งอยู่ในจังหวัดปทุมธานีอย่างไรก็ตามก็ไม่เพียงพอต่อปริมาณการใช้งานของลูกค้าหรือของอุตสาหกรรมก่อสร้างในจังหวัดปทุมธานี   


โรงงานอิฐบล็อก ปทุมธานี

โรงงานอิฐบล็อก ปทุมธานี

การแข่งขันการตลาดของโรงงานอิฐบล็อกในจังหวัดปทุมธานี 

การแข่งขันทางการตลาดของโรงงานอิฐบล็อกในจังหวัดปทุมธานี  มีการแข่งขันทำการตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์แต่ละโรงงานของอิฐบล็อกในจังหวัดปทุมธานี  ต่างมีกลยุทธ์ในการต่อสู้ในการทำการตลาด บางโรงงานใช้วิธีลดแลกแจกแถมกันทีเดียว  อิฐบล็อกไปจังหวัดปทุมธานี 1 ก้อนมีส่วนแบ่งทางการตลาดน้อยมาก  การแข่งขันในการวิ่งหาลูกค้าที่ใช้อิฐบล็อกในจังหวัดปทุมธานีโดยส่วนใหญ่

การเลือกซื้ออิฐบล็อกว่าจะซื้อโรงงานไหนนั้นขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าเจ้านั้นมีความผูกพันกับโรงงานไหนส่วนราคาอิฐบล็อกในจังหวัดปทุมธานีซึ่งเปรียบเทียบกันของแต่ละโรงแต่ละโรงนั้นราคาของอิฐบล็อกในจังหวัดปทุมธานีแทบไม่แตกต่างกันเลย 

 ฉะนั้นความได้เปรียบเสียเปรียบของการตลาดในการแย่งพื้นที่ของลูกค้าในจังหวัดปทุมธานีนั้นราคาพอๆกันที่เหลือก็เป็นความพอใจของลูกค้าเองที่จะเลือกซื้ออิฐบล็อกราคาถูกลงในโรงงานในจังหวัดปทุมธานี  ประเด็นต่อมาน่าจะเป็นเรื่องของระยะเวลาในการจัดส่งอิฐบล็อกในจังหวัดปทุมธานี  ว่าสามารถจัดส่งได้เร็วช้ามากน้อยแค่ไหนก็ต้องว่ากัน Case by Case ไปโรงงานอิฐบล็อกในปทุมธานี
โรงงานอิฐบล็อกในปทุมธานี


ความต้องการใช้งานของอิฐบล็อกในจังหวัดปทุมธานี 

อย่างที่เรียนไปในเบื้องต้นแล้วนั้นว่าเศรษฐกิจในจังหวัดปทุมธานีนั้นมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว  ประชากรในจังหวัดปทุมธานีก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประชาชนในจังหวัดปทุมธานีก็มีการก่อสร้างสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอาคารพักอาศัยโกดังโรงงานอพาร์ทเม้นท์ต่างๆซึ่งรองรับประชากรที่เกิดขึ้นใหม่ในทุกๆวัน 


 ความต้องการใช้อิฐบล็อกในจังหวัดปทุมธานีมีความต้องการมากกว่า  ปริมาณของโรงงานอิฐบล็อกที่ผลิตได้ในบางครั้งคนในจังหวัดปทุมธานีก็สั่งซื้อหรือเลือกที่  จะซื้ออิฐบล็อกจากโรงงานอิฐบล็อกจากจังหวัดใกล้เคียง  ปริมาณการผลิตอิฐบล็อกในจังหวัดปทุมธานีจากการลงพื้นที่ไปสำรวจโรงงานอิฐบล็อกในจังหวัดปทุมธานีนั้นแต่ละโรงแต่ละโรงก็มีแผนการเพิ่มเครื่องจักรเพื่อจะเพิ่มปริมาณการผลิตให้ได้เพียงพอต่อการใช้งานของประชากรในจังหวัดปทุมธานี 

ติดต่อสั่งซื้อสินค้า บริการของเราได้ 02 988 5559, 089 795722,  081-493-5452


เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ และผลงานขายของเราได้ที่

ผลิตภัณฑ์ อิฐบล็อกราคาถูก

https://www.facebook.com/concreteblock.Price/

http://xn--12cai0c6av8do3ed1dbr4fwk.blogspot.com/


ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆ ของความสำเร็จของลูกค้าทุกคนคะ

ติดต่อสั่งซื้ออิฐบล็อกราคาถูก ของเราได้ 02 988 5559, 089 0795722

081-493-5452

หรือ IDline: @TRICH (มี@ ข้างหน้านะคะ)

"ความพอใจของลูกค้า คือที่มาของเรา"


#อิฐบล็อกเมืองนนทบุรี   #อิฐบล็อกอำเภอบางใหญ่ 

#อิฐบล็อกอำเภอบางกรวย  #อิฐบล็อกอำเภอบางบัวทอง #อิฐบล็อกอำเภอไทรน้อย และ #อิฐบล็อกอำเภอปากเกร็ด

#อิฐบล็อกวังน้อย #อิฐบล็อกอยุธยา #อิฐบล็อกนนทบุรี  #อิฐบล็อกบางกรวย  #อิฐบล็อกบางใหญ่  #อิฐบล็อกบางบัวทอง  #อิฐบล็อกไทรน้อย  #อิฐบล็อกปากเกร็ด

#อิฐบล็อกเมืองโคราช  #อิฐบล็อกสมุทรปราการ 

จัดส่ง  #อิฐบล็อกราคาถูกนครราชสีมา  #อิฐบล็อกราคาถูกโคราช #อิฐบล็อกราคาถูกโนนไทย #อิฐบล็อกราคาถูกโนนสูง

#อิฐบล็อกราคาถูกหัวทะเล #อิฐบล็อกราคาจักราช  #อิฐบล็อกราคาถูกพิมาย #อิฐบล็อกราคาบัวใหญ่ #อิฐบล็อกราคาถูกเฉลิมพระเกียรติ 

#อิฐบล็อกราคาท่าช้าง #อิฐบล็อกราคาถูก #อิฐบล็อกราคาถูกสีคิ้ว #อิฐบล็อกราคาถูกโคกกรวด 

#โรงงานอิฐบล็อกโคราช ##อิฐบล็อกราคาถูกชุมพวง  #อิฐบล็อกราคาถูกโชคชัย  #อิฐบล็อกราคาถูกด่านขุนทด   #อิฐบล็อกราคาถูกเทพารักษ์

 #อิฐบล็อกราคาถูกโนนแดง    #อิฐบล็อกราคาถูกโนนสูง   #อิฐบล็อกราคาถูกบัวลาย   #อิฐบล็อกราคาถูกบัวใหญ่    #อิฐบล็อกราคาถูกบ้านเหลื่อม

 มีนบุรี หนองจอก คลองสามวา รามอินทรา ลำลูกกา ปทุมธานี รังสิต หลองหลวง

วังน้อย อยุธยา บางประอิน กรุงเทพ สมุทรปราการ สมุทรสาคร พระราม2 เสรีไทย

พระราม3 พระราม 4 พระราม 5 นนทบุรี บางใหญ่ บางพลี บางเขน ลาดกระบัง 

ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรียว หลองหลวง ศรีนครินทร์ บางพลี บางใหญ่ บ้านโพธิ์ 

สุขุมวิท คลองเตย สามเสน สายไหม บางเขน คลองสามวา


ขอบคุณที่มา : บริษัท ทีริช คอนสทรัคชั่น (ไทยแลนด์)

จัดทำบทความโดย: ทีริช กรุ๊ป ดอท คอม

 สงวนลิขสิทธิ์บทความ  ห้ามนำไปเผยแพร่

 ก่อนได้รับอนุญาตจาก ทีริช กรุ๊ป ดอท คอม ความทั้งหมดในเว็บนี้ สงวนลิขสิทธิ์

 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าทำผิดกฏหมายฐานละเมิดลิขสิทธิ์

และจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย

......


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ิBrick block price (ราคาอิฐบล็อก 2566 )

 ราคาอิฐบล็อกปี 2566  บทความนี้จะกล่าวถึงการคาดการณ์  ราคาอิฐบล็อก 2566 และการตลาดโดยรวมของ อิฐบล็อกในปี 2566 ก่อนอื่นขอย้อนไปดูในภาพรวมของ...