อิฐมวลเบาราคาถูก

โรงงานอิฐบล็อกในจังหวัดนครปฐม (block brick in Nakhon Pathom)

 โรงงานอิฐบล็อกในจังหวัดนครปฐม

(block brick  in Nakhon Pathom)

บทความนี้จะกล่าวถึงอุตสาหกรรมอิฐบล็อกในจังหวัดนครปฐม

แต่ก่อนอื่นที่จะพูดถึงอุตสาหกรรมอิฐบล็อกในจังหวัดนครปฐมในแง่มุมต่างๆนั้น  จะพาไปรู้จักกับจังหวัดนครปฐมในเบื้องต้นกันก่อน

จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทยเป็น 1 ใน 5 จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ปริมณฑลของกรุงเทพฯจังหวัดนี้มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนานเชื่อว่าเป็นที่ตั้งเก่าแก่ของเมืองสมัยทราวดีไม่มีหลักฐานประวัติศาสตร์โบราณคดีเป็นจำนวนมาก 

จังหวัดนครปฐมตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำท่าจีนซึ่งเป็นพื้นที่บริเวณที่ราบลุ่มภาคกลาง อยู่ห่างจากกรุงเทพฯไปตามเส้นทางถนนเพชรเกษม 56 กิโลเมตรหรือตามเส้นทางถนนบรมราชชนนี 51 กิโลเมตรและตามเส้นทางรถไฟ 62 กิโลเมตรจังหวัดที่ติดต่อกับจังหวัดนครปฐมวนตามเข็มนาฬิกาทางทิศเหนือได้แก่จังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนนทบุรีกรุงเทพมหานครจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดราชบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี

การปกครองส่วนภูมิภาคในจังหวัดนครปฐมแบ่งเป็น 7 อำเภอ  106 ตำบล  930 หมู่บ้าน 

จำนวนประชากรของจังหวัดนครปฐมปี 2560 มีทั้งสิ้น 911492  คน ซึ่งจำนวนประชากรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสำหรับอำเภอที่มีประชากรมากที่สุดได้แก่อำเภอเมืองรองลงมาได้แก่อำเภอกำแพงแสนและอำเภอนครชัยศรีตามลำดับ 

         อุตสาหกรรมงานก่อสร้างในจังหวัดนครปฐม  ดูจากแผนพัฒนาจังหวัดนครปฐมปี 2561-2565 จะเห็นได้ว่ามีการกระตุ้นเศรษฐกิจ และพัฒนาด้านต่างๆในจังหวัดนครปฐม  โดยเฉพาะแผนการสร้างแหล่งท่องเที่ยวเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว เพื่อหวังว่าจะลองรับเงินที่มาจากนักท่องเที่ยวอยู่หลายหมื่นล้านบาทเลยทีเดียว   ทำให้มีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัย โรงแรมบังกะโลรีสอร์ทต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  

แต่ก็มาโดนสกัดดาวรุ่งจากวิกฤตสถานการณ์ covid-19 จึงทำให้ทุกอย่างเหมือนจะดีขึ้นกลับแย่ลง ทำให้สถานการณ์โดยรวมของเศรษฐกิจในจังหวัดนครปฐมมีการชะลอตัวลง   

อิฐบล็อกในจังหวัดนครปฐม

อิฐบล็อก เป็นวัสดุก่อสร้างราคาประหยัดประเภทหนึ่ง ที่มีราคา ถูกที่สุดถ้าเทียบกับอิฐก่อผนังประเภทอื่น ซึ่งในสถานการณ์วิกฤตของโรคระบาด covid 19 ต่างก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการประหยัดต้นทุน ในการก่อสร้างต่างๆ ในช่วงสถานการณ์ covid 19 ที่ผ่านมามีอัตราการใช้ประโยชน์หรือการใช้อิฐบล็อกในการก่อสร้าง เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 15  จากการสำรวจจากสมาคม ผู้ค้าอิฐบล็อกจังหวัดนครปฐม ได้ให้ความเห็นไว้ว่า  ในช่วงสถานการณ์โควิด อิฐบล็อกมีความต้องการในตลาดจังหวัดนครปฐมเป็นอย่างมาก จึงทำให้ โรงงานที่ผลิตอิฐบล็อกในจังหวัดนครปฐมไม่สามารถผลิตอิฐบล็อกได้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม  ผู้ใช้งานอิฐบล็อกที่ต้องการอิฐบล็อกอาจต้องซื้ออิฐบล็อกจากจังหวัดใกล้เคียงเช่น   


โรงงานอิฐบล็อก นครปฐม
โรงงานอิฐบล็อก นครปฐม


สาเหตุที่อิฐบล็อกในจังหวัดนครปฐม ได้รับการเลือกให้ใช้ในงานก่อผนังเป็นลำดับต้นๆเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายโดยรวมค่อนข้างที่จะถูกกว่าอิฐบล็อกประเภทอื่น อันนี้หมายความถึงการใช้อิฐบล็อกของประชาชนที่สร้างบ้านทำอาคารบ้านเรือนต่างๆไม่ได้รวมถึงการก่อสร้างที่เป็นชนิดพิเศษต่างๆเพราะอิฐบล็อกก็อาจจะไม่เหมาะกับคุณสมบัติของงานที่มีความพิเศษ  แต่จะเหมาะกับงานก่อผนังทั่วๆไป พี่ใช้งานทั่วไป เพราะอิฐบล็อกมีราคาถูกมากๆ ทำให้ต้นทุนในการก่อสร้างประหยัดลงได้มากกว่าร้อยละ 20% เมื่อเทียบกับการใช้งานอิฐบล็อกประเภทอื่นๆ  


ตลาดการแข่งขันของโรงงานอิฐบล็อกในจังหวัดนครปฐม

เมื่อมี ความต้องการใช้งานอิฐบล็อกเป็นจำนวนมากในจังหวัดนครปฐม  แน่นอน อิฐบล็อก ต้องมีราคาแพงขึ้นกว่าปกติ จึงมีนายทุนหรือผู้ที่สนใจจะจัดตั้งโรงงานอิฐบล็อกในจังหวัดนครปฐมกันมากขึ้น  บางโรงงานอิฐบล็อกในจังหวัดนครปฐมที่มีอยู่แล้ว  ก็อยากที่จะขยายโรงงานเพิ่มการผลิตอิฐบล็อกให้มากขึ้น เพื่อเพียงพอต่อการต้องการของประชาชนในพื้นที่   จากข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจกระทรวงพาณิชย์   โรงงานหรือบริษัทที่ขอจัดตั้งทำธุรกิจโรงงานอิฐบล็อกในจังหวัดนครปฐมมีประมาณ 10 โรงงาน แต่อาจจะมีโรงงานที่ยังประกอบธุรกิจอยู่ประมาณสัก 5 โรงงานในจังหวัดนครปฐม จึงทำให้มีการแข่งขัน รายการจัดตั้งโรงงานเพื่อผลิตอิฐบล็อก ในจังหวัดนครปฐม ขึ้นมาก กว่าหลายปีที่ผ่านมา


โรงงานอิฐบล็อก
โรงงานอิฐบล็อก นครปฐมประโยชน์ของประชาชนที่นิยมใช้อิฐบล็อกในจังหวัดนครปฐม

จากการแข่งขันของผู้ค้าอิฐบล็อกในจังหวัดนครปฐมจากข้อมูลในเบื้องต้น   เมื่อมีการผลิตอิฐบล็อกจำนวนมากที่กำลังจะเกิดขึ้นในจังหวัดนครปฐม ภาพการว่าหลังจากสถานการณ์โควิด 19 ราคาของอิฐบล็อกน่าจะปรับตัวลดลง เพราะการผลิตอิฐบล็อกใจังหวัดนครปฐมมีเพียงพอต่อการความต้องการใช้งานของคนในพื้นที่ พ่อจะทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้อิฐบล็อกในราคาที่ถูกลงซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยรวม ของผู้เลือกใช้อิฐบล็อกในจังหวัดนครปฐม


ประโยชน์ของอิฐบล็อก


เราพูดถึงการแข่งขันในตลาดหรืออิฐบล็อกในจังหวัดนครปฐมกันมาแล้ว เรามาดูกันว่าประโยชน์ของอิฐบล็อกหรือข้อดีของการเลือกใช้อิฐบล็อกในการใช้งานก่อผนังในอุตสาหกรรมก่อสร้าง  มีข้อดีอย่างไรบ้างที่จะเป็นปัจจัยในการเลือกใช้อิฐบล็อกในจังหวัดนครปฐม


1. อิฐบล็อกมีราคาที่ถูกเมื่อเทียบกันต่อ 1 ตารางเมตรกับอิฐบล็อกประเภทอื่นๆ

2. อิฐบล็อกเป็นอิฐที่หาซื้อได้ง่ายมีตัวแทนจำหน่ายอยู่ทั่ว ไปตามร้านวัสดุก่อสร้างต่างๆ

3. อิฐบล็อก เป็น อิฐที่ช่างคุ้นเคย จึงมีความชำนาญในการก่อสร้างกว่าอิฐประเภทอื่นๆ

4. เมื่อช่างมีความชำนาญในการก่อสร้าง  ก็จะทำให้การก่อสร้างเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

5. เมื่อก่อสร้างได้เร็ว ก็ทำให้ระยะเวลาในการก่อสร้างโดยรวมสั้นขึ้น เป็นประโยชน์ต่อโครงการในภาพรวม

6. เมื่ออิฐบล็อกมีราคาถูกช่างมีความชำนาญและระยะเวลาการก่อสร้างสั้น  ก็ทำให้ราคาโดยรวมของงานก่อสร้างถูกลง 

7.การใช้อิฐบล็อก ก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับ SME เพราะโรงงานที่ผลิตอิฐบล็อกเป็นโรงงานขนาดเล็ก และช่วยสนับสนุนสินค้าที่มาจากคนไทย หรือผู้ที่เริ่มต้นในระดับ sme ทั่วไป

โรงงานอิฐบล็อก
โรงงานอิฐบล็อก
จากข้อมูลที่ได้กล่าวมาทั้งหมดในเบื้องต้น  อยากเชิญชวนพี่น้องชาวก่อสร้าง  ขอให้พิจารณาอิฐบล็อกก็เป็นอิฐที่ดีประเภทหนึ่งที่สามารถใช้งานได้และ อยากให้พี่น้องชาวก่อสร้างสนับสนุนอิฐบล็อกซึ่งเป็นธุรกิจ sme  และช่วยสนับสนุน ธุรกิจซึ่งเป็นของคนไทยด้วยกัน และเป็นธุรกิจรายย่อยๆซึ่งไม่ใช่นายทุนรายใหญ่  เพื่อให้เศรษฐกิจโดยภาพรวมคนในพื้นที่มีงานทำ มีเงิน LINE เข้ามาในระบบเศรษฐกิจในจังหวัดนครปฐมที่ดีขึ้น  ….


ติดต่อสั่งซื้อสินค้า บริการของเราได้ 02 988 5559, 089 795722,  081-493-5452


เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ และผลงานขายของเราได้ที่

ผลิตภัณฑ์ อิฐบล็อกราคาถูก

https://www.facebook.com/concreteblock.Price/

http://xn--12cai0c6av8do3ed1dbr4fwk.blogspot.com/


ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆ ของความสำเร็จของลูกค้าทุกคนคะ

ติดต่อสั่งซื้ออิฐบล็อกราคาถูก ของเราได้ 02 988 5559, 089 0795722

081-493-5452

หรือ IDline: @TRICH (มี@ ข้างหน้านะคะ)

"ความพอใจของลูกค้า คือที่มาของเรา"


#อิฐบล็อกเมืองนนทบุรี   #อิฐบล็อกอำเภอบางใหญ่ 

#อิฐบล็อกอำเภอบางกรวย  #อิฐบล็อกอำเภอบางบัวทอง #อิฐบล็อกอำเภอไทรน้อย และ #อิฐบล็อกอำเภอปากเกร็ด

#อิฐบล็อกวังน้อย #อิฐบล็อกอยุธยา #อิฐบล็อกนนทบุรี  #อิฐบล็อกบางกรวย  #อิฐบล็อกบางใหญ่  #อิฐบล็อกบางบัวทอง  #อิฐบล็อกไทรน้อย  #อิฐบล็อกปากเกร็ด

#อิฐบล็อกเมืองโคราช  #อิฐบล็อกสมุทรปราการ 

จัดส่ง  #อิฐบล็อกราคาถูกนครราชสีมา  #อิฐบล็อกราคาถูกโคราช #อิฐบล็อกราคาถูกโนนไทย #อิฐบล็อกราคาถูกโนนสูง

#อิฐบล็อกราคาถูกหัวทะเล #อิฐบล็อกราคาจักราช  #อิฐบล็อกราคาถูกพิมาย #อิฐบล็อกราคาบัวใหญ่ #อิฐบล็อกราคาถูกเฉลิมพระเกียรติ 

#อิฐบล็อกราคาท่าช้าง #อิฐบล็อกราคาถูก #อิฐบล็อกราคาถูกสีคิ้ว #อิฐบล็อกราคาถูกโคกกรวด 

#โรงงานอิฐบล็อกโคราช ##อิฐบล็อกราคาถูกชุมพวง  #อิฐบล็อกราคาถูกโชคชัย  #อิฐบล็อกราคาถูกด่านขุนทด   #อิฐบล็อกราคาถูกเทพารักษ์

 #อิฐบล็อกราคาถูกโนนแดง    #อิฐบล็อกราคาถูกโนนสูง   #อิฐบล็อกราคาถูกบัวลาย   #อิฐบล็อกราคาถูกบัวใหญ่    #อิฐบล็อกราคาถูกบ้านเหลื่อม

 มีนบุรี หนองจอก คลองสามวา รามอินทรา ลำลูกกา ปทุมธานี รังสิต หลองหลวง

วังน้อย อยุธยา บางประอิน กรุงเทพ สมุทรปราการ สมุทรสาคร พระราม2 เสรีไทย

พระราม3 พระราม 4 พระราม 5 นนทบุรี บางใหญ่ บางพลี บางเขน ลาดกระบัง 

ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรียว หลองหลวง ศรีนครินทร์ บางพลี บางใหญ่ บ้านโพธิ์ 

สุขุมวิท คลองเตย สามเสน สายไหม บางเขน คลองสามวา


ขอบคุณที่มา : บริษัท ทีริช คอนสทรัคชั่น (ไทยแลนด์)

จัดทำบทความโดย: ทีริช กรุ๊ป ดอท คอม

 สงวนลิขสิทธิ์บทความ  ห้ามนำไปเผยแพร่

 ก่อนได้รับอนุญาตจาก ทีริช กรุ๊ป ดอท คอม ความทั้งหมดในเว็บนี้ สงวนลิขสิทธิ์

 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าทำผิดกฏหมายฐานละเมิดลิขสิทธิ์

และจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย

......


 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ิBrick block price (ราคาอิฐบล็อก 2566 )

 ราคาอิฐบล็อกปี 2566  บทความนี้จะกล่าวถึงการคาดการณ์  ราคาอิฐบล็อก 2566 และการตลาดโดยรวมของ อิฐบล็อกในปี 2566 ก่อนอื่นขอย้อนไปดูในภาพรวมของ...