อิฐมวลเบาราคาถูก

อิฐบล็อกกับอิฐมอญ จะเลือกใช้อะไรดี ??

 งานผนังอิฐบล็อกกับอิฐมอญและอิฐมวลบา แบบไหนจะถูกที่สุด???

 จะเลือกใช้แบบไหนดี  ???

อิฐบล็อกกับอิฐมอญ เลือกอะไรดี??

    ผนังก่ออิฐฉาบปูน ที่นิยมใช้โดยทั่วๆไป จะมี 3 แบบใหญ่ คือ

1.  อิฐบล็อก 

2.  อิฐมอญ

 3. อิฐมวลเบา


การเลือกใช้อิฐบล็อก

    เราจะเลือกใช้แบบไหนดีนั้น ต้องขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้เอง โดยอิฐแต่ละแบบก็มีคุณสมบัติที่คล้ายและแตกต่างกันออกไป เรามาดูคุณสมบัติเคร่าๆของอิฐบล็อกกันดีกว่า 

 อิฐบล็อกหรือคอนกรีตบล็อก จะผลิตมาเพื่อใช้ ในงานอุตสาหกรรมมากกว่าอิฐมอญและอิฐมวลเบา ส่วนใหญ่จะเป็นสีปูนซีเมนต์เทาๆ มีลักษณะมีรูกลวงตรงกลางซึ่งเป็นข้อดีของอิฐบล็อก จะช่วยให้ถ่ายเทความร้อนได้แต่กว่าอิฐแดง  จะได้รับความนิยมกว่าอิฐแดงเพราะมีราคาที่ถูกมาก เมื่อเทียบกับอิฐชนิดต่างๆสะดวกในการก่อสร้าง งานก่อง่ายเสร็จเร็วว่า อิฐแดง เพราะมีขนาดใหญ่

การใช้งานอิฐบล็อก เหมาะสมกับผนังอาคารทัวไป เพราะมีความแข็งแรงในระดับหนึ่ง รับแรงกดได้ และระบายความร้อนได้ดี และเป็นการก่อสร้างที่ประหยัดงบประมาณและต้องการให้งานเสร็จเร็ว


ข้อเสียของอิฐบล็อก

ข้อเสียอิฐบล็อก มีโอกาสรั่วซึมสูง ถ้าไม่มีการฉาบปูนปูนที่ดี เรื่องความแข็งแรงก็รับน้ำหนักได้ปานกลาง รวมถึงรับนเหนักแขวนมากๆไม่ได้ ไม่เหมาะสมกับการเจาะยึดอุปกรณ์ต่างๆเปราะง่ายไม่เหมาะกับงานเดินท่อไฟ ท่อประปาในผนัง หากต้องการเดินท่อไฟ่อประปาต้องเดินภายนอกบนผิวผนังเป็นต้น 


อิฐบล็อกกับอิฐมอญ เลือกอะไรดี??


อิฐบล็อกกับอิฐมอญ เลือกอะไรดี??


ราคาอิฐบล็อกเมื่อเทียบกับอิฐมอญ


    เรามาดูราคาโดยรวมของ งานก่อผนังอิฐบล็อก ต่อ 1 ตารางเมตร เมื่อเที่ยบกับอิฐแดงและอิฐมวลเบา โดยใช้ปูนก่อสำเร็จรูป ปูนฉาบสำเร็จรูป และราคาวัสดุตามร้านค้าใกล้บ้าน ราคาเหมาค่าแรงผู้รับเหมาใกล้บ้าน เขต กทม. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความจริง ยังไม่รวมค่าอุกกรณ์และเครื่องมือช่าง   โดยเป็นตัวเลขประมาณการและเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนเท่านั้นครับ 

ราคาโดยรวมของผนังก่ออิฐบล็อกใน 1 ตรม.  มีดังนี้  

        อิฐบล็อกใช้ 12.50 ก้อน *5 บาท = 62.50 บ./ตรม

       ปูนก่อสำเร็จรูป 1 ถุง 50 กก. ก่อได้เฉลี่ย 2.5ตร.ม. (ก่อปูนหนา 1-1.5 ซม.) คิดปูนก่อสำเร็จรูป

       ถุงละ 70 บาท ฉะนั้น 1 ตรม.ใช้ปูนก่อ  = 28 บ./ตรม

   ค่าปูนฉาบสำเร็จรูป 1 ถุง 50 กก. ฉาบได้เฉลี่ย  2 ตร.ม. . (ฉาบหนา 1-1.5 ซม.)คิดปูนฉาบ    สำ  เร็จรูปถุงละ 80 บาทฉะนั้น  1 ตรม.ใช้ปูนฉาบ = 40 บ./ตรม

 ค่าแรงเหมาก่อ 1 ตรม. เป็นเงิน 80 บาท  

 ฉะนั้น สรุปรวมค่าใช้ผนังอิฐบล็อก ต่อ 1 ตารางเมตรฉาบปูนข้างเดียว เป็นเงิน = 210.50 บ/ตรม.

 เปรียบเทียบอิฐบล็อกกับอิฐแดง

ราคาโดยรวมของผนังก่ออิฐแดงใน 1 ตรม.  มีดังนี้  

        อิฐแดงใช้ 140 ก้อน *0.90 บาท = 126 บ./ตรม (ใช้อิฐขนาด 3*6*14 ซม.) ตันมือทั่วไป

       ปูนก่อสำเร็จรูป 1 ถุง 50 กก. ก่อได้เฉลี่ย 2.5ตร.ม. (ก่อปูนหนา 1-1.5 ซม.) คิดปูนก่อสำเร็จรูป

       ถุงละ 70 บาท ฉะนั้น 1 ตรม.ใช้ปูนก่อ  = 28 บ./ตรม

   ค่าปูนฉาบสำเร็จรูป 1 ถุง 50 กก. ฉาบได้เฉลี่ย  2 ตร.ม. . (ฉาบหนา 1-1.5 ซม.)คิดปูนฉาบ    สำ  เร็จรูปถุงละ 80 บาทฉะนั้น  1 ตรม.ใช้ปูนฉาบ = 40 บ./ตรม

 ค่าแรงเหมาก่อ 1 ตรม. เป็นเงิน 140 บาท  

 ฉะนั้น สรุปรวมค่าใช้ผนังแดง ต่อ 1 ตารางเมตรฉาบปูนข้างเดียว เป็นเงิน =  334บ/ตรม.

สรุปจะเลือก อิฐบล็อกหรืออิฐมอญ

    สรุป ว่าราคาโดยรวมระหว่างการก่ออิฐบล็อกในหนึ่งตารางเมตร ฉาบปูนข้างเดียวเมื่อเทียบกับอิฐแดงหรืออิฐมอญแล้ว ราคาต่างกัน อยู่ 123.50 บาท โดยประมาณ ซึ่งใช้ราคาเพียงอย่างเดียวไม่สามารถตัดสินใจว่าอะไรดีกว่าอะไรไม่ได้ต้องดูคุณสมบัติอย่างอื่นประกอบกันด้วย  และอีกอย่าง อยู่ที่ความชื่อ และความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์นั้นๆมากที่สุดว่า ผู้บริโภคจะใช้ผนังก่ออิฐประเภทไหนที่เหมาะงานของตนเอง.....


อิฐบล็อกกับอิฐมอญ เลือกอะไรดี??อิฐบล็อกกับอิฐมอญ เลือกอะไรดี??

ิBrick block price (ราคาอิฐบล็อก 2566 )

 ราคาอิฐบล็อกปี 2566  บทความนี้จะกล่าวถึงการคาดการณ์  ราคาอิฐบล็อก 2566 และการตลาดโดยรวมของ อิฐบล็อกในปี 2566 ก่อนอื่นขอย้อนไปดูในภาพรวมของ...