อิฐมวลเบาราคาถูก

โรงงานอิฐบล็อกในจังหวัดนครปฐม (block brick in Nakhon Pathom)

 โรงงานอิฐบล็อกในจังหวัดนครปฐม

(block brick  in Nakhon Pathom)

บทความนี้จะกล่าวถึงอุตสาหกรรมอิฐบล็อกในจังหวัดนครปฐม

แต่ก่อนอื่นที่จะพูดถึงอุตสาหกรรมอิฐบล็อกในจังหวัดนครปฐมในแง่มุมต่างๆนั้น  จะพาไปรู้จักกับจังหวัดนครปฐมในเบื้องต้นกันก่อน

จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทยเป็น 1 ใน 5 จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ปริมณฑลของกรุงเทพฯจังหวัดนี้มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนานเชื่อว่าเป็นที่ตั้งเก่าแก่ของเมืองสมัยทราวดีไม่มีหลักฐานประวัติศาสตร์โบราณคดีเป็นจำนวนมาก 

จังหวัดนครปฐมตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำท่าจีนซึ่งเป็นพื้นที่บริเวณที่ราบลุ่มภาคกลาง อยู่ห่างจากกรุงเทพฯไปตามเส้นทางถนนเพชรเกษม 56 กิโลเมตรหรือตามเส้นทางถนนบรมราชชนนี 51 กิโลเมตรและตามเส้นทางรถไฟ 62 กิโลเมตรจังหวัดที่ติดต่อกับจังหวัดนครปฐมวนตามเข็มนาฬิกาทางทิศเหนือได้แก่จังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนนทบุรีกรุงเทพมหานครจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดราชบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี

การปกครองส่วนภูมิภาคในจังหวัดนครปฐมแบ่งเป็น 7 อำเภอ  106 ตำบล  930 หมู่บ้าน 

จำนวนประชากรของจังหวัดนครปฐมปี 2560 มีทั้งสิ้น 911492  คน ซึ่งจำนวนประชากรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสำหรับอำเภอที่มีประชากรมากที่สุดได้แก่อำเภอเมืองรองลงมาได้แก่อำเภอกำแพงแสนและอำเภอนครชัยศรีตามลำดับ 

         อุตสาหกรรมงานก่อสร้างในจังหวัดนครปฐม  ดูจากแผนพัฒนาจังหวัดนครปฐมปี 2561-2565 จะเห็นได้ว่ามีการกระตุ้นเศรษฐกิจ และพัฒนาด้านต่างๆในจังหวัดนครปฐม  โดยเฉพาะแผนการสร้างแหล่งท่องเที่ยวเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว เพื่อหวังว่าจะลองรับเงินที่มาจากนักท่องเที่ยวอยู่หลายหมื่นล้านบาทเลยทีเดียว   ทำให้มีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัย โรงแรมบังกะโลรีสอร์ทต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  

แต่ก็มาโดนสกัดดาวรุ่งจากวิกฤตสถานการณ์ covid-19 จึงทำให้ทุกอย่างเหมือนจะดีขึ้นกลับแย่ลง ทำให้สถานการณ์โดยรวมของเศรษฐกิจในจังหวัดนครปฐมมีการชะลอตัวลง   

อิฐบล็อกในจังหวัดนครปฐม

อิฐบล็อก เป็นวัสดุก่อสร้างราคาประหยัดประเภทหนึ่ง ที่มีราคา ถูกที่สุดถ้าเทียบกับอิฐก่อผนังประเภทอื่น ซึ่งในสถานการณ์วิกฤตของโรคระบาด covid 19 ต่างก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการประหยัดต้นทุน ในการก่อสร้างต่างๆ ในช่วงสถานการณ์ covid 19 ที่ผ่านมามีอัตราการใช้ประโยชน์หรือการใช้อิฐบล็อกในการก่อสร้าง เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 15  จากการสำรวจจากสมาคม ผู้ค้าอิฐบล็อกจังหวัดนครปฐม ได้ให้ความเห็นไว้ว่า  ในช่วงสถานการณ์โควิด อิฐบล็อกมีความต้องการในตลาดจังหวัดนครปฐมเป็นอย่างมาก จึงทำให้ โรงงานที่ผลิตอิฐบล็อกในจังหวัดนครปฐมไม่สามารถผลิตอิฐบล็อกได้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม  ผู้ใช้งานอิฐบล็อกที่ต้องการอิฐบล็อกอาจต้องซื้ออิฐบล็อกจากจังหวัดใกล้เคียงเช่น   


โรงงานอิฐบล็อก นครปฐม
โรงงานอิฐบล็อก นครปฐม


สาเหตุที่อิฐบล็อกในจังหวัดนครปฐม ได้รับการเลือกให้ใช้ในงานก่อผนังเป็นลำดับต้นๆเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายโดยรวมค่อนข้างที่จะถูกกว่าอิฐบล็อกประเภทอื่น อันนี้หมายความถึงการใช้อิฐบล็อกของประชาชนที่สร้างบ้านทำอาคารบ้านเรือนต่างๆไม่ได้รวมถึงการก่อสร้างที่เป็นชนิดพิเศษต่างๆเพราะอิฐบล็อกก็อาจจะไม่เหมาะกับคุณสมบัติของงานที่มีความพิเศษ  แต่จะเหมาะกับงานก่อผนังทั่วๆไป พี่ใช้งานทั่วไป เพราะอิฐบล็อกมีราคาถูกมากๆ ทำให้ต้นทุนในการก่อสร้างประหยัดลงได้มากกว่าร้อยละ 20% เมื่อเทียบกับการใช้งานอิฐบล็อกประเภทอื่นๆ  


ตลาดการแข่งขันของโรงงานอิฐบล็อกในจังหวัดนครปฐม

เมื่อมี ความต้องการใช้งานอิฐบล็อกเป็นจำนวนมากในจังหวัดนครปฐม  แน่นอน อิฐบล็อก ต้องมีราคาแพงขึ้นกว่าปกติ จึงมีนายทุนหรือผู้ที่สนใจจะจัดตั้งโรงงานอิฐบล็อกในจังหวัดนครปฐมกันมากขึ้น  บางโรงงานอิฐบล็อกในจังหวัดนครปฐมที่มีอยู่แล้ว  ก็อยากที่จะขยายโรงงานเพิ่มการผลิตอิฐบล็อกให้มากขึ้น เพื่อเพียงพอต่อการต้องการของประชาชนในพื้นที่   จากข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจกระทรวงพาณิชย์   โรงงานหรือบริษัทที่ขอจัดตั้งทำธุรกิจโรงงานอิฐบล็อกในจังหวัดนครปฐมมีประมาณ 10 โรงงาน แต่อาจจะมีโรงงานที่ยังประกอบธุรกิจอยู่ประมาณสัก 5 โรงงานในจังหวัดนครปฐม จึงทำให้มีการแข่งขัน รายการจัดตั้งโรงงานเพื่อผลิตอิฐบล็อก ในจังหวัดนครปฐม ขึ้นมาก กว่าหลายปีที่ผ่านมา


โรงงานอิฐบล็อก
โรงงานอิฐบล็อก นครปฐมประโยชน์ของประชาชนที่นิยมใช้อิฐบล็อกในจังหวัดนครปฐม

จากการแข่งขันของผู้ค้าอิฐบล็อกในจังหวัดนครปฐมจากข้อมูลในเบื้องต้น   เมื่อมีการผลิตอิฐบล็อกจำนวนมากที่กำลังจะเกิดขึ้นในจังหวัดนครปฐม ภาพการว่าหลังจากสถานการณ์โควิด 19 ราคาของอิฐบล็อกน่าจะปรับตัวลดลง เพราะการผลิตอิฐบล็อกใจังหวัดนครปฐมมีเพียงพอต่อการความต้องการใช้งานของคนในพื้นที่ พ่อจะทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้อิฐบล็อกในราคาที่ถูกลงซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยรวม ของผู้เลือกใช้อิฐบล็อกในจังหวัดนครปฐม


ประโยชน์ของอิฐบล็อก


เราพูดถึงการแข่งขันในตลาดหรืออิฐบล็อกในจังหวัดนครปฐมกันมาแล้ว เรามาดูกันว่าประโยชน์ของอิฐบล็อกหรือข้อดีของการเลือกใช้อิฐบล็อกในการใช้งานก่อผนังในอุตสาหกรรมก่อสร้าง  มีข้อดีอย่างไรบ้างที่จะเป็นปัจจัยในการเลือกใช้อิฐบล็อกในจังหวัดนครปฐม


1. อิฐบล็อกมีราคาที่ถูกเมื่อเทียบกันต่อ 1 ตารางเมตรกับอิฐบล็อกประเภทอื่นๆ

2. อิฐบล็อกเป็นอิฐที่หาซื้อได้ง่ายมีตัวแทนจำหน่ายอยู่ทั่ว ไปตามร้านวัสดุก่อสร้างต่างๆ

3. อิฐบล็อก เป็น อิฐที่ช่างคุ้นเคย จึงมีความชำนาญในการก่อสร้างกว่าอิฐประเภทอื่นๆ

4. เมื่อช่างมีความชำนาญในการก่อสร้าง  ก็จะทำให้การก่อสร้างเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

5. เมื่อก่อสร้างได้เร็ว ก็ทำให้ระยะเวลาในการก่อสร้างโดยรวมสั้นขึ้น เป็นประโยชน์ต่อโครงการในภาพรวม

6. เมื่ออิฐบล็อกมีราคาถูกช่างมีความชำนาญและระยะเวลาการก่อสร้างสั้น  ก็ทำให้ราคาโดยรวมของงานก่อสร้างถูกลง 

7.การใช้อิฐบล็อก ก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับ SME เพราะโรงงานที่ผลิตอิฐบล็อกเป็นโรงงานขนาดเล็ก และช่วยสนับสนุนสินค้าที่มาจากคนไทย หรือผู้ที่เริ่มต้นในระดับ sme ทั่วไป

โรงงานอิฐบล็อก
โรงงานอิฐบล็อก
จากข้อมูลที่ได้กล่าวมาทั้งหมดในเบื้องต้น  อยากเชิญชวนพี่น้องชาวก่อสร้าง  ขอให้พิจารณาอิฐบล็อกก็เป็นอิฐที่ดีประเภทหนึ่งที่สามารถใช้งานได้และ อยากให้พี่น้องชาวก่อสร้างสนับสนุนอิฐบล็อกซึ่งเป็นธุรกิจ sme  และช่วยสนับสนุน ธุรกิจซึ่งเป็นของคนไทยด้วยกัน และเป็นธุรกิจรายย่อยๆซึ่งไม่ใช่นายทุนรายใหญ่  เพื่อให้เศรษฐกิจโดยภาพรวมคนในพื้นที่มีงานทำ มีเงิน LINE เข้ามาในระบบเศรษฐกิจในจังหวัดนครปฐมที่ดีขึ้น  ….


ติดต่อสั่งซื้อสินค้า บริการของเราได้ 02 988 5559, 089 795722,  081-493-5452


เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ และผลงานขายของเราได้ที่

ผลิตภัณฑ์ อิฐบล็อกราคาถูก

https://www.facebook.com/concreteblock.Price/

http://xn--12cai0c6av8do3ed1dbr4fwk.blogspot.com/


ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆ ของความสำเร็จของลูกค้าทุกคนคะ

ติดต่อสั่งซื้ออิฐบล็อกราคาถูก ของเราได้ 02 988 5559, 089 0795722

081-493-5452

หรือ IDline: @TRICH (มี@ ข้างหน้านะคะ)

"ความพอใจของลูกค้า คือที่มาของเรา"


#อิฐบล็อกเมืองนนทบุรี   #อิฐบล็อกอำเภอบางใหญ่ 

#อิฐบล็อกอำเภอบางกรวย  #อิฐบล็อกอำเภอบางบัวทอง #อิฐบล็อกอำเภอไทรน้อย และ #อิฐบล็อกอำเภอปากเกร็ด

#อิฐบล็อกวังน้อย #อิฐบล็อกอยุธยา #อิฐบล็อกนนทบุรี  #อิฐบล็อกบางกรวย  #อิฐบล็อกบางใหญ่  #อิฐบล็อกบางบัวทอง  #อิฐบล็อกไทรน้อย  #อิฐบล็อกปากเกร็ด

#อิฐบล็อกเมืองโคราช  #อิฐบล็อกสมุทรปราการ 

จัดส่ง  #อิฐบล็อกราคาถูกนครราชสีมา  #อิฐบล็อกราคาถูกโคราช #อิฐบล็อกราคาถูกโนนไทย #อิฐบล็อกราคาถูกโนนสูง

#อิฐบล็อกราคาถูกหัวทะเล #อิฐบล็อกราคาจักราช  #อิฐบล็อกราคาถูกพิมาย #อิฐบล็อกราคาบัวใหญ่ #อิฐบล็อกราคาถูกเฉลิมพระเกียรติ 

#อิฐบล็อกราคาท่าช้าง #อิฐบล็อกราคาถูก #อิฐบล็อกราคาถูกสีคิ้ว #อิฐบล็อกราคาถูกโคกกรวด 

#โรงงานอิฐบล็อกโคราช ##อิฐบล็อกราคาถูกชุมพวง  #อิฐบล็อกราคาถูกโชคชัย  #อิฐบล็อกราคาถูกด่านขุนทด   #อิฐบล็อกราคาถูกเทพารักษ์

 #อิฐบล็อกราคาถูกโนนแดง    #อิฐบล็อกราคาถูกโนนสูง   #อิฐบล็อกราคาถูกบัวลาย   #อิฐบล็อกราคาถูกบัวใหญ่    #อิฐบล็อกราคาถูกบ้านเหลื่อม

 มีนบุรี หนองจอก คลองสามวา รามอินทรา ลำลูกกา ปทุมธานี รังสิต หลองหลวง

วังน้อย อยุธยา บางประอิน กรุงเทพ สมุทรปราการ สมุทรสาคร พระราม2 เสรีไทย

พระราม3 พระราม 4 พระราม 5 นนทบุรี บางใหญ่ บางพลี บางเขน ลาดกระบัง 

ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรียว หลองหลวง ศรีนครินทร์ บางพลี บางใหญ่ บ้านโพธิ์ 

สุขุมวิท คลองเตย สามเสน สายไหม บางเขน คลองสามวา


ขอบคุณที่มา : บริษัท ทีริช คอนสทรัคชั่น (ไทยแลนด์)

จัดทำบทความโดย: ทีริช กรุ๊ป ดอท คอม

 สงวนลิขสิทธิ์บทความ  ห้ามนำไปเผยแพร่

 ก่อนได้รับอนุญาตจาก ทีริช กรุ๊ป ดอท คอม ความทั้งหมดในเว็บนี้ สงวนลิขสิทธิ์

 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าทำผิดกฏหมายฐานละเมิดลิขสิทธิ์

และจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย

......


 


อิฐบล็อก จังหวัดสมุทรปราการ

 ตลาดซื้อขายอิฐบล็อกในจังหวัดสมุทรปราการ

บทความนี้จะกล่าวถึง:  อิฐบล็อกจังหวัด สมุทรปราการในแง่มุมต่างๆ

อิฐบล็อกเป็นอิฐก่อผนังที่หาได้ง่ายที่สุดในบรรดาที่ใช้ก่อผนังด้วยกัน  วันนี้ Admin มีเรื่องเหลเล่าเกี่ยวกับอิฐบล็อกในท้องตลาดแถวสมุทรปราการ   หรือโรงงานผลิตอิฐบล็อกในจังหวัดสมุทรปราการ  ว่ามีการซื้อขายเป็นอย่างไรบ้าง   ตลาดตอนนี้อิฐบล็อกในจังหวัดสมุทรปราการ ราคาประมาณเท่าไหร่   ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับจังหวัดสมุทรปราการนั้นก่อน 


จังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทยและยังเป็นจังหวัดในเขตปริมณฑลของกรุงเทพฯ จังหวัดสมุทรปราการเป็นเขตปริมณฑลจังหวัดสมุทรปราการมีพื้นที่ 1004 ตารางกิโลเมตร มีอะไรเขตติดต่อกับกรุงเทพฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา ทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทราทิศใต้จดอ่าวไทยและทิศตะวันตกติดต่อกับกรุงเทพฯมหานคร

ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มทั้งหมดมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านกลางซีกตะวันตกของจังหวัดแน่นอนแน่นอนแน่นอนและทิศเหนือไปทิศใต้ลงสู่อ่าวไทยแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านอำเภอพระประแดง  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  อำเภอเมืองสมุทร  ปราการระยะทางรวม 30 กิโลเมตร

ในด้านเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ มีการทำนาประมงและอุตสาหกรรมแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญเช่นท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพระสมุทรเจดีย์กลางน้ำวัดบางพลีใหญ่สานพัดเสื้อเมือง  พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ        ฟาร์มจระเข้  ฯลฯ  

จังหวัดสมุทรปราการแบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น 6 อำเภอ 50 ตำบล 405 หมู่บ้านอำเภอในจังหวัดสมุทรปราการประกอบด้วย อำเภอเมืองสมุทรปราการ     อำเภอบางบ่อ  อำเภอบางพลี  อำเภอพระประแดง  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  อำเภอบางเสาธง  


อิฐบล็อก จังหวัดสมุทรปราการ


อุตสาหกรรมผลิตอิฐบล็อกในจังหวัดสมุทรปราการ

อิฐบล็อกเป็นวัสดุก่อสร้างที่ไว้ใช้ก่อผนังสำหรับการสร้างอาคารบ้านเรือนเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตอิฐบล็อกนั้นก็จะเป็น  งานก่อสร้างหรืออุตสาหกรรมก่อสร้างในจังหวัดสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ เป็นจังหวัดที่มีการเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก เพราะเป็นจังหวัดปริมณฑลอยู่ติดกับกรุงเทพมหานครแทบแยกไม่ออกด้วยซ้ำว่าเป็นสมุทรปราการหรือกรุงเทพฯ  มีความเจริญของสาธารณูปโภค  รถไฟฟ้าวิ่งผ่านกลางใจเมืองสมุทรปราการ  มีโรงงานต่างๆอยู่ในสมุทรปราการมากมาย  

จังหวัดสมุทรปราการ มีระบบเศรษฐกิจที่ดีมากๆจังหวัดหนึ่ง จึงทำให้มีเกิดจึงทำให้เกิดอุตสาหกรรมการก่อสร้างขึ้น ทั้ง Condominium  ที่อยู่อาศัยต่างๆ โกดังโรงงาน  หอพักอีกมากมาย   จากอุตสาหกรรมก่อสร้างที่เกิดขึ้นอย่างมากมายก็เป็นคำตอบสำหรับ  ความต้องการใช้งานของอิฐบล็อกในจังหวัดสมุทรปราการ  แน่นอนโครงการเมกะโปรเจ็กต์หรือโครงการคอนโดใหญ่ๆอาจจะไม่ได้ใช้อิฐบล็อกในการก่อสร้างทำผนังที่รับแรง  แต่มีโครงการก่อสร้างจำนวนมากที่ยังคงต้องการใช้อิฐบล็อกในการก่อผนังเนื่องจากมีข้อดีหลายประการอย่างที่เคยได้กล่าวมาแล้ว  เพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมการผลิตอิฐบล็อกในจังหวัดสมุทรปราการก็ยังคงสามารถที่จะทำได้และสามารถกอบโกยกำไรได้อย่างดีเลยทีเดียว  ในจังหวัดสมุทรปราการมีโรงงานผลิตอิฐบล็อกเกิดขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวเพราะเป็นธุรกิจ sme ที่สามารถผลิตและทำได้ง่ายไม่ต้องใช้พื้นที่มากมายก็สามารถผลิตอิฐบล็อกได้  และส่งขายในพื้นที่สมุทรปราการได้อย่างสบายมากเลย

ความต้องการใช้งานอิฐบล็อกในจังหวัดสมุทรปราการ

ความต้องการใช้งานอิฐบล็อกในจังหวัดสมุทรปราการดังที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้นว่าอุตสาหกรรมก่อสร้างไปจังหวัดสมุทรปราการมีการขยายตัวเป็นอย่างมาก   

  “ข้อมูลจากมุมมองนักวิจัยของธนาคารกรุงศรีอยุธยาระบุว่า ปี 2564- ปี 2566 ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้างมีแนวโน้มปรับดีขึ้นตามสภาวะการก่อสร้างที่น่าจะทยอยฟื้นตัวปัจจัยหนุนจากการขยายตัวของงานก่อสร้างภาครัฐทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะการลงทุนของโครงการขนาดใหญ่   หรือการฟื้นตัวของโครงการอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะในกรุงเทพฯและปริมณฑลตลอดจนหัวเมืองภูมิภาคและภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัวหลังจากวิกฤตโควิด 19 คือคลายโดยคาดว่าวัสดุก่อสร้างประเภทงานก่อสร้างและประเภทตกแต่งจะฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง “ 

        ถ้าเป็นดังมุมมองของนักวิจัยธนาคารกรุงศรีว่าจริงๆจะเห็นได้ว่าหลังจากสถานการณ์ covid ที่คล้ายเนี่ยทุกๆอย่างก็จะเข้าสู่สภาวะปกติอุตสาหกรรมงานก่อสร้างก็จะเฟื่องฟูขึ้นมาอีกครั้งทำให้ความต้องการใช้วัสดุก่อสร้างอิฐบล็อกในจังหวัดสมุทรปราการยังมีลู่ทางยังมีช่องทางการตลาดที่ยังสามารถสร้างเม็ดเงินให้กับผู้ลงทุนได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว


อิฐบล็อก จังหวัดสมุทรปราการการแข่งขันของโรงงานผลิตอิฐบล็อกในจังหวัดสมุทรปราการ

การแข่งขันทางการตลาดของโรงงานผลิตอิฐบล็อกในจังหวัดสมุทรปราการ  ซึ่งอย่างที่เรียนมาในเบื้องต้นว่าความต้องการใช้งานอิฐบล็อกในจังหวัดสมุทรปราการมีมาก  ฉะนั้น นักลงทุนก็มองเห็น ช่องทางในการทำเงินของอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างเช่นอิฐบล็อก  จึงทำให้มีการแข่งขันทางการตลาดของโรงงานต่างๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดสมุทรปราการ  กันอย่างเข้มข้นทั้งการตลาดแบบออฟไลน์และการตลาดแบบออนไลน์ที่สู้กันด้วยราคาที่ต่ำเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ  จากการแข่งขัน แย่งพื้นที่การตลาดของโรงงานอิฐบล็อกในจังหวัดสมุทรปราการส่งผลให้ประชาชนสามารถซื้ออิฐบล็อกได้ในราคาที่ต่ำ  ซึ่งเป็นผลประโยชน์โดยรวมต่อผู้บริโภคเองการจัดส่งอิฐบล็อกในจังหวัดสมุทรปราการ

การจัดส่งอิฐบล็อกในจังหวัดสมุทรปราการนั้นอย่างที่เรียน จังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัด ที่เจริญแล้วรถราก็ติดขัดเหมือนกรุงเทพฯเลยทีเดียว  การใช้รถขนส่งอิฐบล็อกในจังหวัดสมุทรปราการส่วนใหญ่แล้วก็ไม่เกินสิบล้อ และจะวิ่งในช่วงเวลาที่ไม่ใช่เวลาเร่งด่วน เพื่อง่ายต่อการขนอิฐบล็อก  และหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัด  อิฐบล็อกบางโรงงานถึงขนาดใช้รถกระบะในการวิ่งขนส่งให้ลูกค้าที่อยู่ในเมือง  เพราะต้นทุนที่สำคัญสำหรับราคาอิฐบล็อกโดยรวมนั้นจะอยู่ที่ค่าขนส่งต้องมีการบริหารจัดการการวาง การจัดส่งอิฐบล็อกไปถึงมือลูกค้าอย่างรอบคอบติดต่อสั่งซื้อสินค้า บริการของเราได้ 02 988 5559, 089 795722,  081-493-5452


เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ และผลงานขายของเราได้ที่

ผลิตภัณฑ์ อิฐบล็อกราคาถูก

https://www.facebook.com/concreteblock.Price/

http://xn--12cai0c6av8do3ed1dbr4fwk.blogspot.com/


ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆ ของความสำเร็จของลูกค้าทุกคนคะ

ติดต่อสั่งซื้ออิฐบล็อกราคาถูก ของเราได้ 02 988 5559, 089 0795722

081-493-5452

หรือ IDline: @TRICH (มี@ ข้างหน้านะคะ)

"ความพอใจของลูกค้า คือที่มาของเรา"


#อิฐบล็อกเมืองนนทบุรี   #อิฐบล็อกอำเภอบางใหญ่ 

#อิฐบล็อกอำเภอบางกรวย  #อิฐบล็อกอำเภอบางบัวทอง #อิฐบล็อกอำเภอไทรน้อย และ #อิฐบล็อกอำเภอปากเกร็ด

#อิฐบล็อกวังน้อย #อิฐบล็อกอยุธยา #อิฐบล็อกนนทบุรี  #อิฐบล็อกบางกรวย  #อิฐบล็อกบางใหญ่  #อิฐบล็อกบางบัวทอง  #อิฐบล็อกไทรน้อย  #อิฐบล็อกปากเกร็ด

#อิฐบล็อกเมืองโคราช  #อิฐบล็อกสมุทรปราการ 

จัดส่ง  #อิฐบล็อกราคาถูกนครราชสีมา  #อิฐบล็อกราคาถูกโคราช #อิฐบล็อกราคาถูกโนนไทย #อิฐบล็อกราคาถูกโนนสูง

#อิฐบล็อกราคาถูกหัวทะเล #อิฐบล็อกราคาจักราช  #อิฐบล็อกราคาถูกพิมาย #อิฐบล็อกราคาบัวใหญ่ #อิฐบล็อกราคาถูกเฉลิมพระเกียรติ 

#อิฐบล็อกราคาท่าช้าง #อิฐบล็อกราคาถูก #อิฐบล็อกราคาถูกสีคิ้ว #อิฐบล็อกราคาถูกโคกกรวด 

#โรงงานอิฐบล็อกโคราช ##อิฐบล็อกราคาถูกชุมพวง  #อิฐบล็อกราคาถูกโชคชัย  #อิฐบล็อกราคาถูกด่านขุนทด   #อิฐบล็อกราคาถูกเทพารักษ์

 #อิฐบล็อกราคาถูกโนนแดง    #อิฐบล็อกราคาถูกโนนสูง   #อิฐบล็อกราคาถูกบัวลาย   #อิฐบล็อกราคาถูกบัวใหญ่    #อิฐบล็อกราคาถูกบ้านเหลื่อม

 มีนบุรี หนองจอก คลองสามวา รามอินทรา ลำลูกกา ปทุมธานี รังสิต หลองหลวง

วังน้อย อยุธยา บางประอิน กรุงเทพ สมุทรปราการ สมุทรสาคร พระราม2 เสรีไทย

พระราม3 พระราม 4 พระราม 5 นนทบุรี บางใหญ่ บางพลี บางเขน ลาดกระบัง 

ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรียว หลองหลวง ศรีนครินทร์ บางพลี บางใหญ่ บ้านโพธิ์ 

สุขุมวิท คลองเตย สามเสน สายไหม บางเขน คลองสามวา


ขอบคุณที่มา : บริษัท ทีริช คอนสทรัคชั่น (ไทยแลนด์)

จัดทำบทความโดย: ทีริช กรุ๊ป ดอท คอม

 สงวนลิขสิทธิ์บทความ  ห้ามนำไปเผยแพร่

 ก่อนได้รับอนุญาตจาก ทีริช กรุ๊ป ดอท คอม ความทั้งหมดในเว็บนี้ สงวนลิขสิทธิ์

 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าทำผิดกฏหมายฐานละเมิดลิขสิทธิ์

และจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย

......


อิฐบล็อก (Block Brick)

อิฐบล็อก (Block  Brick) 

บทความนี้จะกล่าวถึง:  อิฐบล็อกก่อผนังในหลายๆแง่มุม  

อิฐบล็อกคืออะไร ?? 

อิฐบล็อกหรือชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าคอนกรีตบล็อก  แต่เรียกภาษาทั่วๆไปว่าอิฐบล็อก

  อิฐบล็อกเป็นวัสดุก่อสร้างประเภทวัสดุก่อใช้สำหรับการก่อผนังอาคารทั่วๆไปผลิตจากส่วนผสมของซีเมนต์ทรายหินย่อยและน้ำ   แต่จริงๆแล้ว อิฐบล็อก กับคอนกรีตบล็อกมันคนละตัวกัน    อิฐบล็อกทำมาจากส่วนผสมของซีเมนต์ทรายและหินย่อย    ส่วนคอนกรีตบล็อกทำมาจากส่วนผสมระหว่างปูนซีเมนต์กับหินและทรายสามารถรับแรงอัดได้สูงประมาณ 300 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร จึงเป็นที่นิยมใช้ในงานปูพื้นและปูทางเข้าเป็นต้น อิฐบล็อก


อิฐบล็อกเป็นวัสดุก่อสร้างประเภทวัสดุก่อสร้างผนังอาคารทั่วๆไป  อิฐบล็อกจะถูกผลิตในลักษณะงานอุตสาหกรรมมากกว่าอิฐมอญ  ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะกลวงเป็นที่นิยมใช้มากเนื่องจากมีราคาถูกหาซื้อได้ง่ายและไม่มีปัญหาเรื่องขั้นตอนการก่อสร้างเนื่องจากช่างมีความเคยชินในการทำงานอยู่แล้ว   อีกทั้งยังสามารถทำงานได้เร็วและมีขนาดก้อนใหญ่กว่าอิฐมอญจากลักษณะที่รูพวงตรงกลางทำไมต้องอากาศภายในนั้นเป็นฉนวนขนาดของ อิฐบล็อกมาตรฐานในการกันความร้อนที่ดีเลย

ประเภทของอิฐบล็อก

โดยปกติปิดบล็อกหรือคอนกรีตบล็อกก็จะแยกได้เรื่อยๆอีกหลายแบบ

อิฐบล็อกแบบมีมอก  58- 2533  

 โดยมอก 58 58   จัดมาตรฐานสำหรับอิฐบล็อกที่ก่อผนังคอนกรีตแบบไม่รับน้ำหนัก  สายสำหรับผนังภายในอาคาร   ผนังก่อบ้าน ซึ่งอิฐบล็อกที่ได้รับมาตรฐานมอกนี้จะมีความหนาเริ่มต้นที่ 7 เซนติเมตร   หรือขนาด 9 * 39 x 7 cm   สามารถใช้กับงานทั่วไป ที่ต้องการมาตรฐานสูง และต้องการความเที่ยงตรงของขนาดก้อนอิฐซึ่งมีขนาดที่ตรงตามมาตรฐานมอกกำหนด 19 * 39 x 7 cm  หรืองานราชการต่างๆ อิฐบล็อกประเภทมีมอกจะมีราคาค่อนข้างสูงกว่าอิฐบล็อกทั่วๆไปก็มีกระบวนการที่ทำยากกว่า


อิฐบล็อกอิฐบล็อกมาตรฐานทั่วไป

อิฐบล็อกมาตรฐาน ทั่วไป ที่ไม่ได้รับมาตรฐานมอก อิฐบล็อกประเภทนี้มีอยู่จำนวนมาก โรงงานโดยทั่วไปก็จะเป็นอิฐบล็อกประเภทนี้คืออิฐบล็อกมาตรฐานทั่วไปที่ไม่ได้รับมอก ขนาดของอิฐบล็อกประเภทนี้โดยปกติแล้วก็คุยกันอยู่ที่ 19 * 39 x 7 cm    แต่โดยส่วนใหญ่แล้วขนาดความกว้างความยาวได้มาตรฐานตามที่แจ้ง   แต่ความหนาจะหนาไม่เต็ม 7 cm บางทีก็ 6.5 cm บางทีก็ 6.8 cm เป็นความหนามาตรฐานทั่วไปของของอิฐบล็อก ที่ใช้ในท้องตลาดบ้านเรา

การเลือกใช้อิฐบล็อกแบบมาตรฐานทั่วไปที่ไม่ได้รับมอก  โดยปกติแล้วถ้าไม่ต้องการงานสเปคที่สูงมากเป็นงานก่อผนังทั่วๆไปเช่นก่อผนังรั้ว ก่อผนังที่ไม่ต้องการการรับน้ำหนัก  อิฐบล็อก ประเภทนี้จะมีราคาที่ถูกกว่าอิฐบล็อกที่มี มอก 

ติดต่อสั่งซื้อสินค้า บริการของเราได้ 02 988 5559, 089 795722,  081-493-5452


เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ และผลงานขายของเราได้ที่

ผลิตภัณฑ์ อิฐบล็อกราคาถูก

https://www.facebook.com/concreteblock.Price/

http://xn--12cai0c6av8do3ed1dbr4fwk.blogspot.com/


ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆ ของความสำเร็จของลูกค้าทุกคนคะ

ติดต่อสั่งซื้ออิฐบล็อกราคาถูก ของเราได้ 02 988 5559, 089 0795722

081-493-5452

หรือ IDline: @TRICH (มี@ ข้างหน้านะคะ)

"ความพอใจของลูกค้า คือที่มาของเรา"


#อิฐบล็อกเมืองนนทบุรี   #อิฐบล็อกอำเภอบางใหญ่ 

#อิฐบล็อกอำเภอบางกรวย  #อิฐบล็อกอำเภอบางบัวทอง #อิฐบล็อกอำเภอไทรน้อย และ #อิฐบล็อกอำเภอปากเกร็ด

#อิฐบล็อกวังน้อย #อิฐบล็อกอยุธยา #อิฐบล็อกนนทบุรี  #อิฐบล็อกบางกรวย  #อิฐบล็อกบางใหญ่  #อิฐบล็อกบางบัวทอง  #อิฐบล็อกไทรน้อย  #อิฐบล็อกปากเกร็ด

#อิฐบล็อกเมืองโคราช  #อิฐบล็อกสมุทรปราการ 

จัดส่ง  #อิฐบล็อกราคาถูกนครราชสีมา  #อิฐบล็อกราคาถูกโคราช #อิฐบล็อกราคาถูกโนนไทย #อิฐบล็อกราคาถูกโนนสูง

#อิฐบล็อกราคาถูกหัวทะเล #อิฐบล็อกราคาจักราช  #อิฐบล็อกราคาถูกพิมาย #อิฐบล็อกราคาบัวใหญ่ #อิฐบล็อกราคาถูกเฉลิมพระเกียรติ 

#อิฐบล็อกราคาท่าช้าง #อิฐบล็อกราคาถูก #อิฐบล็อกราคาถูกสีคิ้ว #อิฐบล็อกราคาถูกโคกกรวด 

#โรงงานอิฐบล็อกโคราช ##อิฐบล็อกราคาถูกชุมพวง  #อิฐบล็อกราคาถูกโชคชัย  #อิฐบล็อกราคาถูกด่านขุนทด   #อิฐบล็อกราคาถูกเทพารักษ์

 #อิฐบล็อกราคาถูกโนนแดง    #อิฐบล็อกราคาถูกโนนสูง   #อิฐบล็อกราคาถูกบัวลาย   #อิฐบล็อกราคาถูกบัวใหญ่    #อิฐบล็อกราคาถูกบ้านเหลื่อม

 มีนบุรี หนองจอก คลองสามวา รามอินทรา ลำลูกกา ปทุมธานี รังสิต หลองหลวง

วังน้อย อยุธยา บางประอิน กรุงเทพ สมุทรปราการ สมุทรสาคร พระราม2 เสรีไทย

พระราม3 พระราม 4 พระราม 5 นนทบุรี บางใหญ่ บางพลี บางเขน ลาดกระบัง 

ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรียว หลองหลวง ศรีนครินทร์ บางพลี บางใหญ่ บ้านโพธิ์ 

สุขุมวิท คลองเตย สามเสน สายไหม บางเขน คลองสามวา


ขอบคุณที่มา : บริษัท ทีริช คอนสทรัคชั่น (ไทยแลนด์)

จัดทำบทความโดย: ทีริช กรุ๊ป ดอท คอม

 สงวนลิขสิทธิ์บทความ  ห้ามนำไปเผยแพร่

 ก่อนได้รับอนุญาตจาก ทีริช กรุ๊ป ดอท คอม ความทั้งหมดในเว็บนี้ สงวนลิขสิทธิ์

 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าทำผิดกฏหมายฐานละเมิดลิขสิทธิ์

และจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย

......


block brick in Pathum Thani (โรงงานอิฐบล็อกในปทุมธานี)

 โรงงานอิฐบล็อกในปทุมธานี  

block brick  in Pathum Thani

บทความนี้จะกล่าวถึง: โรงงานอิฐบล็อกที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีเป็นจังหวัดปริมณฑลรอบกรุงเทพฯเป็น 1 ใน 5 จังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพฯตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาทางทิศเหนือของกรุงเทพมหานครศาลากลางจังหวัดตั้งอยู่เทศบาลเมืองปทุมธานี ประชากรที่มีมากที่สุดคือเทศบาลนครรังสิตตั้งอยู่ที่อำเภอธัญบุรี  เป็นจังหวัดที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ของจังหวัดปทุมธานีทำให้อุตสาหกรรมการก่อสร้างมีความเจริญเติบโตไปพร้อมกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอื่นๆ  อิฐบล็อกเป็นวัสดุก่อสร้างชนิดหนึ่งที่มีความต้องการและมีความสำคัญในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง  ฉะนั้นจึงมีการก่อตั้งโรงงานอิฐบล็อกขึ้นในจังหวัดปทุมธานีกันหลายแห่ง  เพื่อผลิตอิฐบล็อกส่งขายให้อุตสาหกรรมก่อสร้างในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดใกล้เคียง


โรงงานอิฐบล็อก ปทุมธานี

โรงงานอิฐบล็อก ปทุมธานี

โรงงานอิฐบล็อกที่อยู่ในจังหวัดปทุมธานี  

โรงงานผลิตอิฐบล็อก เป็นโรงงานขนาดย่อมมีเครื่องจักรตัวเล็กๆไม่ใหญ่มากแล้วแต่ศักยภาพของเครื่องจักรนั้นๆว่าจะสามารถผลิตได้ต่อวันเป็นจำนวนเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับโรงงานนั้นๆว่ามีศักยภาพในการผลิตได้มากน้อยแค่ ไหนเช่นโรงงานอิฐบล็อกที่มีเครื่องจักรแต่ไลน์ผลิตยังต้องใช้คนในการควบคุมก็อาจจะได้ปริมาณอิฐบล็อกต่อวันไม่มากนัก  


 แต่โรงงานอิฐบล็อกบางโรงในจังหวัดปทุมธานีที่มีเครื่องจักรขนาดใหญ่พอสมควรใช้ automatic ในการควบคุมวัตถุดิบและการขึ้นรูปอิฐบล็อกโดยที่ไม่ต้องใช้แรงคนเลยก็จะมีอัตราการผลิตต่อวันอยู่เยอะพอสมควรจะแจ้งให้ทราบตัวเลขอีกครั้ง 


จากข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ได้ให้ตัวเลขจำนวนโรงงานอิฐบล็อกที่อยู่ในจังหวัดปทุมธานีมีดังต่อไปนี้อำเภอเมืองปทุมธานีมีโรงงานอิฐบล็อกอยู่ 3 โรง  อำเภอธัญบุรีมีโรงงานอิฐบล็อกอยู่ 2 โรง อำเภอหนองเสือมีโรงงานอิฐบล็อกอยู่ 1 โรง  อำเภอลาดหลุมแก้วมีโรงงานอิฐบล็อกอยู่ 2 โรง อำเภอลำลูกกามีโรงงานอิฐบล็อกอยู่ 2 โรง และอำเภอสามโคกมีโรงงานอิฐบล็อกอยู่ 1 โรง ส่วนโรงไหนตั้งพิกัดอยู่ตรงไหนนั้นเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง  

    จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าจังหวัดปทุมธานีมีโรงงานอิฐบล็อกที่เกิดขึ้นทุกอำเภอในจังหวัดปทุมธานี จากข้อมูลในเบื้องต้นที่กล่าวมาแล้วนั้นจำนวนโรงงานอิฐบล็อกที่ตั้งอยู่ในจังหวัดปทุมธานีอย่างไรก็ตามก็ไม่เพียงพอต่อปริมาณการใช้งานของลูกค้าหรือของอุตสาหกรรมก่อสร้างในจังหวัดปทุมธานี   


โรงงานอิฐบล็อก ปทุมธานี

โรงงานอิฐบล็อก ปทุมธานี

การแข่งขันการตลาดของโรงงานอิฐบล็อกในจังหวัดปทุมธานี 

การแข่งขันทางการตลาดของโรงงานอิฐบล็อกในจังหวัดปทุมธานี  มีการแข่งขันทำการตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์แต่ละโรงงานของอิฐบล็อกในจังหวัดปทุมธานี  ต่างมีกลยุทธ์ในการต่อสู้ในการทำการตลาด บางโรงงานใช้วิธีลดแลกแจกแถมกันทีเดียว  อิฐบล็อกไปจังหวัดปทุมธานี 1 ก้อนมีส่วนแบ่งทางการตลาดน้อยมาก  การแข่งขันในการวิ่งหาลูกค้าที่ใช้อิฐบล็อกในจังหวัดปทุมธานีโดยส่วนใหญ่

การเลือกซื้ออิฐบล็อกว่าจะซื้อโรงงานไหนนั้นขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าเจ้านั้นมีความผูกพันกับโรงงานไหนส่วนราคาอิฐบล็อกในจังหวัดปทุมธานีซึ่งเปรียบเทียบกันของแต่ละโรงแต่ละโรงนั้นราคาของอิฐบล็อกในจังหวัดปทุมธานีแทบไม่แตกต่างกันเลย 

 ฉะนั้นความได้เปรียบเสียเปรียบของการตลาดในการแย่งพื้นที่ของลูกค้าในจังหวัดปทุมธานีนั้นราคาพอๆกันที่เหลือก็เป็นความพอใจของลูกค้าเองที่จะเลือกซื้ออิฐบล็อกราคาถูกลงในโรงงานในจังหวัดปทุมธานี  ประเด็นต่อมาน่าจะเป็นเรื่องของระยะเวลาในการจัดส่งอิฐบล็อกในจังหวัดปทุมธานี  ว่าสามารถจัดส่งได้เร็วช้ามากน้อยแค่ไหนก็ต้องว่ากัน Case by Case ไปโรงงานอิฐบล็อกในปทุมธานี
โรงงานอิฐบล็อกในปทุมธานี


ความต้องการใช้งานของอิฐบล็อกในจังหวัดปทุมธานี 

อย่างที่เรียนไปในเบื้องต้นแล้วนั้นว่าเศรษฐกิจในจังหวัดปทุมธานีนั้นมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว  ประชากรในจังหวัดปทุมธานีก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประชาชนในจังหวัดปทุมธานีก็มีการก่อสร้างสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอาคารพักอาศัยโกดังโรงงานอพาร์ทเม้นท์ต่างๆซึ่งรองรับประชากรที่เกิดขึ้นใหม่ในทุกๆวัน 


 ความต้องการใช้อิฐบล็อกในจังหวัดปทุมธานีมีความต้องการมากกว่า  ปริมาณของโรงงานอิฐบล็อกที่ผลิตได้ในบางครั้งคนในจังหวัดปทุมธานีก็สั่งซื้อหรือเลือกที่  จะซื้ออิฐบล็อกจากโรงงานอิฐบล็อกจากจังหวัดใกล้เคียง  ปริมาณการผลิตอิฐบล็อกในจังหวัดปทุมธานีจากการลงพื้นที่ไปสำรวจโรงงานอิฐบล็อกในจังหวัดปทุมธานีนั้นแต่ละโรงแต่ละโรงก็มีแผนการเพิ่มเครื่องจักรเพื่อจะเพิ่มปริมาณการผลิตให้ได้เพียงพอต่อการใช้งานของประชากรในจังหวัดปทุมธานี 

ติดต่อสั่งซื้อสินค้า บริการของเราได้ 02 988 5559, 089 795722,  081-493-5452


เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ และผลงานขายของเราได้ที่

ผลิตภัณฑ์ อิฐบล็อกราคาถูก

https://www.facebook.com/concreteblock.Price/

http://xn--12cai0c6av8do3ed1dbr4fwk.blogspot.com/


ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆ ของความสำเร็จของลูกค้าทุกคนคะ

ติดต่อสั่งซื้ออิฐบล็อกราคาถูก ของเราได้ 02 988 5559, 089 0795722

081-493-5452

หรือ IDline: @TRICH (มี@ ข้างหน้านะคะ)

"ความพอใจของลูกค้า คือที่มาของเรา"


#อิฐบล็อกเมืองนนทบุรี   #อิฐบล็อกอำเภอบางใหญ่ 

#อิฐบล็อกอำเภอบางกรวย  #อิฐบล็อกอำเภอบางบัวทอง #อิฐบล็อกอำเภอไทรน้อย และ #อิฐบล็อกอำเภอปากเกร็ด

#อิฐบล็อกวังน้อย #อิฐบล็อกอยุธยา #อิฐบล็อกนนทบุรี  #อิฐบล็อกบางกรวย  #อิฐบล็อกบางใหญ่  #อิฐบล็อกบางบัวทอง  #อิฐบล็อกไทรน้อย  #อิฐบล็อกปากเกร็ด

#อิฐบล็อกเมืองโคราช  #อิฐบล็อกสมุทรปราการ 

จัดส่ง  #อิฐบล็อกราคาถูกนครราชสีมา  #อิฐบล็อกราคาถูกโคราช #อิฐบล็อกราคาถูกโนนไทย #อิฐบล็อกราคาถูกโนนสูง

#อิฐบล็อกราคาถูกหัวทะเล #อิฐบล็อกราคาจักราช  #อิฐบล็อกราคาถูกพิมาย #อิฐบล็อกราคาบัวใหญ่ #อิฐบล็อกราคาถูกเฉลิมพระเกียรติ 

#อิฐบล็อกราคาท่าช้าง #อิฐบล็อกราคาถูก #อิฐบล็อกราคาถูกสีคิ้ว #อิฐบล็อกราคาถูกโคกกรวด 

#โรงงานอิฐบล็อกโคราช ##อิฐบล็อกราคาถูกชุมพวง  #อิฐบล็อกราคาถูกโชคชัย  #อิฐบล็อกราคาถูกด่านขุนทด   #อิฐบล็อกราคาถูกเทพารักษ์

 #อิฐบล็อกราคาถูกโนนแดง    #อิฐบล็อกราคาถูกโนนสูง   #อิฐบล็อกราคาถูกบัวลาย   #อิฐบล็อกราคาถูกบัวใหญ่    #อิฐบล็อกราคาถูกบ้านเหลื่อม

 มีนบุรี หนองจอก คลองสามวา รามอินทรา ลำลูกกา ปทุมธานี รังสิต หลองหลวง

วังน้อย อยุธยา บางประอิน กรุงเทพ สมุทรปราการ สมุทรสาคร พระราม2 เสรีไทย

พระราม3 พระราม 4 พระราม 5 นนทบุรี บางใหญ่ บางพลี บางเขน ลาดกระบัง 

ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรียว หลองหลวง ศรีนครินทร์ บางพลี บางใหญ่ บ้านโพธิ์ 

สุขุมวิท คลองเตย สามเสน สายไหม บางเขน คลองสามวา


ขอบคุณที่มา : บริษัท ทีริช คอนสทรัคชั่น (ไทยแลนด์)

จัดทำบทความโดย: ทีริช กรุ๊ป ดอท คอม

 สงวนลิขสิทธิ์บทความ  ห้ามนำไปเผยแพร่

 ก่อนได้รับอนุญาตจาก ทีริช กรุ๊ป ดอท คอม ความทั้งหมดในเว็บนี้ สงวนลิขสิทธิ์

 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าทำผิดกฏหมายฐานละเมิดลิขสิทธิ์

และจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย

......


Block brick factory, Bangkok (โรงงานอิฐบล็อกใน กทม.และปริมลฑล)

 โรงงานอิฐบล็อกใน กทม.และปริมลฑล 

                    กรุงเทพมหาครและปริมลฑลในยุค ดิจิตัลแบ่งบานในปี 2021 นี้  ถึงแม้ว่าการระบาดของโควิด 19 รอบแล้ว รอบเล่า จนไม่รู้จะมีจุดสิ้นสุดเมื่อไหร่ แต่ชีวิตก็ยังคงเดินต่อไป  การดำเนินชีวิต และทำธุรกิจต่างๆก็ปรับเปลี่ยนไปตาม สถาณการณ์  อุตสาหกรรมการก่อสร้าง ก็ได้รับผลกระทบอยู่พอสมควร แต่ก็ไม่สามารถหยุดยั้งถึงการพัฒนาโครงการต่างๆไปได้ 

                  บทความนี้จะกล่าวถึง อุตสาหกรรมอิฐบล็อก และโรงงานอิฐบล๊อกที่ตั้งอยู่ใน กรุงเทพมหานครและ ปริมลฑล ว่าสถานการณ์การแข่งขัน แนวโน้มในการลงทุนในธุรกิจ ผลิตเป็นอย่างไรในปีหน้า 

โรงงานอิฐบล็อกใน กรุงเทพฯ และปริมลฑลมีที่ไหนบ้าง ?

           จากการขึ้นทะเบียนโรงงานอิฐบล็อก ของกรมธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ ได้มีข้อมูลว่า มีโรงงานอิฐบล็อก  ในกรุงเทพมหานคร ที่ได้จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ และยังคงดำเนินธุรกิจอยู่ในปัจจุบัน จำนวน 6 โรงงาน  6 โรงงานอิฐบล็อกที่กล่าวถึงนี้ รวมทั้งหมดทั้งเป็นโรงงานขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ซึ่งมีโรงงานอิฐบล็อกในกรุงเทพมหานคร  ที่หยุดกิจการไป หลายโรงงาน เป็นเพราะหลายเหตุผล   บางโรงงานขาดทุนจนต้องหยุดกิจการ  บางโรงงานต้องโดนทางการ  สั่งหยุดเพราะสภาพแวดแล้วไม่อื้ออำนวย เพราะโรงงานอยู่ติดกับชุนชนการผลิตอิฐบล็อกก็ได้สร้างมลพิษเรื่องฝุ่นละออง  ให้กับชุมชน ทำให้ต้องย้ายโรงงานออกไปอยู่นอกเมืองบ้าง  หรือบางโรงงานก็หยุดการผลิตอิฐบล็อกไปเลยก็มี  จากข้อมูลจากกรมธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ให้ข้อมูลว่า ในเขตกรุงเทพมหานคร มีโรงงานที่จดทะเบียนวัตถุประสงค์ของบริษัท ว่าเป็นโรงงานผลิตอิฐบล็อกเพื่อจำหน่าย นั้น มีโรงงานที่ยังคงดำเนินกิจการอยู่ 5 โรงงาน รวมถึง โรงงานขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 

    จังหวัดสมุทรปราการมีโรงงานอิฐบล็อก อยู่ 6 โรงงาน จังหวัดปทุมธานี มีโรงงานอิฐบล็อก ที่จดทะเบียน อย่างถูกต้อง 8 โรงงานที่ยังคงผลิตอิฐบล็อกเพื่อจำหน่าย 

สรุปได้ว่ากรุงเทพมหานครและปริมลฑล มีการจัดตั้งโรงงานอิฐบล็อกเพื่อขายจำนวนทั้งหมด  มี 25 โรงงาน  จะเห็นได้ว่า จำนวนโรงงานอิฐบล็อก ทั้งหมดในกรุงเทพและปริมลฑล มีอยู่ มากพอสมควร แต่อย่างไรก็ตามการทีจะสร้าง โรงงานอิฐบล็อกเพื่อจำน่ายนั้น   ในกทม  และปริมลฑล นั้น ไม่ยาก  และก็ไม่ง่ายเลยที่ทำให้ประสบณ์ความความสำเร็จ 


โรงงานอิฐบล็อกกรุงเทพแลพปริมลฑล
โรงงานอิฐบล็อกกรุงเทพแลพปริมลฑล


ความต้องการอิฐล็อกในกรุงเทพมหานครและปริมลฑล  

อย่างที่เคยกล่าวมาแล้วในข้างต้น ว่ากรุงเทพมหานครและปริมฑล เป็นพื้นที่ทางเศรษกิจ ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีอุตสาหกรรมการก่อสร้างเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  มีการต้องการใช้อิฐบล็อกในพื้นที่กรุงเทพและปริมลฑลจากปีที่ผ่านมา มีการใช้อิฐบล็อก กว่า 10 ล้านก้อน ในปีหน้าคาดการว่าจะมีความต้องการใช้งานอิฐบล็อก เพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา 2020 เป็นเท่าตัวเนื่องจากเกิดการลงทุน ฟื้นฟู หลังจากโรคระบาดโควิด 19 มีการคาดการว่าจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทำให้อุตสาหกรรมกรก่อสร้างดีขึ้น ความต้องการใช้อิฐบล็อกดังกล่าวมากขึ้นตามเช่นกัน 

การแข่งขันทางการตลาดของโรงงานผลิตอิฐบล็อก  ในกรุงเทพฯและปริมลฑล 

  การแข่งขันทางการตลาดของโรงงานอิฐบล็อกด้วยกัน ในพื้นที่ กทม และปริมฑลนั้น มีการแข่งขันกันสูงมาก ทำให้ราคาของอิฐบล็อก ลดต่ำมานิดหน่อย   ปัจุบัน บันการซื้อขาย อิฐบล็อก ในจังหวัด กรุงเทพมหานครและปริมลฑล  นั้น สามารถเปิดการแข่งขันกันในด้านของราคาอิฐบล็อก ได้อย่างกว้างขวาง ทั้งแบบ ออฟไลน์ และออนไลน์  ทำให้มีการด้ำราคาสู้กันของร้านค้าต่างๆทำให้ ลูกค้าผู้บริโภค  สามารถได้ใช้อิฐบล็อก ด้วยราคา ที่ถูกที่สุด ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้ใช้ อิฐบล็อก ในภาพรวม ภายรวมในพื้นที่ กรุงเทพปริมลฑล 


โรงงานอิฐบล็อกกรุงเทพแลพปริมลฑล
โรงงานอิฐบล็อกกรุงเทพแลพปริมลฑลการขนส่งอิฐบล็อกของโรงงานอิฐบล็อกในกรุงเทพมหานครและปริมลฑล 

 โรงงานอิฐบล็อก ในกรุงเทพและปริมลฑล โดยปกติจัดอิฐบล็อก  ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมลฑลได้อย่างหลากหลาย  ทั้งเป็นอิฐบล็อก ที่จัดส่งเป็นรถบรรทุก 10 ล้อ บรรจุอิฐบล็อก ได้ 2600  ก้อน  หรือจะเป็นการจัดส่งอิฐบล็อกด้วยรถ 6 ล้อ บรรทุกอิฐบล็อก ได้ 1500 ก้อน   หรือถ้ารถบรรทุกเข้าไม่ได้ โรงงานอิฐบล็อกบางโรงก็จัดส่ง อิฐบล็อก แบบรถกระบะ สามารถบรรจุอิฐบล็อกได้ 500 ก้อน   ฉะนั้น พื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมลฑล นั้น โรงงานอิฐบล็อกก็สามารถจัดส่งอิฐบล็อก ให้ลูกค้าได้ทุกรูปแบบเลยทีเดียว 


โครงการที่เลือกใช้ อิฐบล็อกจากโรงงานอิฐบล็อกในกรุงเทพมหานคร 

ยกตัวอย่างบ้านคุณ คุณ มาดี โครงการก่อสร้างบ้าน ที่ใช้อิฐบล็อกจากโรงงานในกรุงเทพมหานคร  ซึ่งก็จะได้ราคาอิฐบล็อกที่ถูกกว่าในท้องตลาดทั่วไป ทำให้ต้นทุนการก่อสร้างโดยรวมก็ต่ำลงมาอย่าง

เห็นได้ชัด....


ติดต่อสั่งซื้อสินค้า บริการของเราได้ 02 988 5559, 089 795722,  081-493-5452

เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ และผลงานขายของเราได้ที่

ผลิตภัณฑ์ อิฐบล็อกราคาถูก


https://www.facebook.com/concreteblock.Price/

http://xn--12cai0c6av8do3ed1dbr4fwk.blogspot.com/


ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆ ของความสำเร็จของลูกค้าทุกคนคะ

ติดต่อสั่งซื้ออิฐบล็อกราคาถูก ของเราได้ 02 988 5559, 089 0795722

081-493-5452

หรือ IDline: @TRICH (มี@ ข้างหน้านะคะ)

"ความพอใจของลูกค้า คือที่มาของเรา"

Brick Block Nonthaburi (อิฐบล็อก นนทบุรี)

 อิฐบล็อก นนทบุรี  

                เขตพื้นที่นนทบุรี เป็นชุมชนเมืองหนาแน่น เป็นพื้นที่จังหวัดปริมลฑลที่มีความสำคัญไม่แพ้กรุงเทพมหานคร เมืองนนทบุรี      เป็นเขตชุมชนเมือง  ปัจจุบัน จังหวัดนนทบุรีจัดเป็นพื้นที่ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร  มีขนาดเนื้อที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 75 ของประเทศ (รวมกรุงเทพมหานคร) แต่มีประชากรหนาแน่นที่สุดเป็นอันดับที่ 2  รองจากกรุงเทพมหานคร มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง และมีความพร้อมด้านระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆส่งผลให้ชาวไทยจำนวนมากจากทุกภูมิภาคของประเทศพิจารณาย้ายถิ่น เข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่เพื่อความสะดวกในการเดินทางเข้าไปทำงานหรือศึกษาในกรุงเทพมหานคร  ดังนั้น ความพลุกพล่านและความหนาแน่นของประชากรในจังหวัดนนทบุรีจึงไม่แตกต่างกับกรุงเทพมหานครมากนัก  โดยเฉพาะทางด้านตะวันออกของอำเภอบางกรวย อำเภอเมืองนนทบุรี   และอำเภอปากเกร็ดซึ่งอยู่ติดกับเขตเมืองชั้นในและเขตเมืองชั้นกลางของกรุงเทพมหานคร  

 

ความต้องการใช้อิฐบล็อก ในจังหวัดนนทบุรี   

                จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูง และการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ทำให้การต้องการ   ใช้อิฐบล็อกในจังหวัดนนทบุรี นั้น มีความต้องการใช้งานสูง ทั้งการใช้งานอิฐบล็อก ในโครงการก่อสร้าง  ขนาดใหญ่    โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัย   งานรั้วมีความต้องการใช้งานอิฐบล็อกในแต่ละเดือน เป็นหลายๆแสนก้อน ปริมาณนี้ รวมถึงอิฐบล็อก ทุกชนิด อิฐบล็อกตัวธรรมดา อิฐบล็อก มอก.อิฐบล็อกขนาดต่างๆ

อิฐบล็อก นนทบุรี

อิฐบล็อก นนทบุรี
การแข่งขันทางการตลาดของร้านค้าขายอิฐบล็อก ในจังหวัดนนทบุรี 

         การแข่งขันกันขายอิฐบล็อก ของร้านค้าต่างๆในจังหวัดนนทบุรี นั้น มีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง โดยเฉพาะโครงการขนาด กลางและขนาดเล็ก  ปัจจุบันการซื้อขาย อิฐบล็อก ในจังหวัด นนทบุรี นั้น สามารถเปิดการแข่งขันกันในด้านของราคาอิฐบล็อก ได้อย่างกว้างขวาง

ทั้งแบบ ออฟไลน์ และออนไลน์  ทำให้มีการด้ำราคาสู้กันของร้านค้าต่างๆทำให้ ลูกค้าผู้บริโภค  สามารถได้ใช้อิฐบล็อก ด้วยราคา ที่ถูกที่สุด ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้ใช้ อิฐบล็อก ในภาพรวม ภายรวมในพื้นที่ นนทบุรี 

การจัดส่งอิฐบล็อก ในพื้นที่ จังหวัดนนทบุรี  

              ทีมงานอิฐบล็อกราคาถูถูก ของเราได้จัดอิฐบล็อก  ในพื้นที่นนทบุรีได้อย่างหลากหลาย ทั้งเป็นอิฐบล็อก ที่จัดส่งเป็นรถบรรทุก 10 ล้อ บรรจุอิฐบล็อก  ได้ 2600  ก้อน  หรือจะเป็นการจัดส่งอิฐบล็อกด้วยรถ 6 ล้อ บรรทุกอิฐบล็อก ได้ 1500 ก้อน   หรือถ้ารถบรรทุกเข้าไม่ได้ ทีมงานอิฐบล็อกราคาถูกถูก ของเราจะจัดส่งอิฐบล็อก แบบรถกระบะ สามารถบรรจุอิฐบล็อกได้ 500 ก้อน   ฉะนั้น พื้นที่จังหวัดนนทบุรี นั้น ทีมงานอิฐบล็อกราคาถูกถูก  สามารถ จัดส่งอิฐบล็อก   และให้บริการลูกค้าในเขตนนทบุรี ได้อย่างทั่งถึง  เราสามารถจัดส่งอิฐบล็อกได้ทุกอำเภอ ทั้ง เมืองนนทบุรี  อำเภอบางใหญ่    อำเภอบางกรวย  อำเภอบางบัวทอง อำเภอไทรน้อย และอำเภอปากเกร็ด ทุกๆอำเภอที่กล่าวมา ทีมงานอิฐบล็อกราคาถูกถูก  สามารถจัดส่งได้ทุกอำเภอ


อิฐบล็อก นนทบุรี

อิฐบล็อก นนทบุรี

โครงการที่เลือกใช้อิฐบล็อกราคาถูกถูก ในจังหวัดนนทบุรี

                ขอขอบคุณ คุณ สัญญา โครงการก่อสร้างบ้านนนทบุรี เป็นอย่างสูงที่ใช้บริการ อิฐบล็อกราคาถูกถูก ของบริษัทเรา  

ติดต่อสั่งซื้อสินค้า บริการของเราได้ 02 988 5559, 089 795722,  081-493-5452


เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ และผลงานขายของเราได้ที่

ผลิตภัณฑ์ อิฐบล็อกราคาถูก

https://www.facebook.com/concreteblock.Price/

http://xn--12cai0c6av8do3ed1dbr4fwk.blogspot.com/


ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆ ของความสำเร็จของลูกค้าทุกคนคะ

ติดต่อสั่งซื้ออิฐบล็อกราคาถูก ของเราได้ 02 988 5559, 089 0795722

081-493-5452

หรือ IDline: @TRICH (มี@ ข้างหน้านะคะ)

"ความพอใจของลูกค้า คือที่มาของเรา"

อิฐบล็อกอยุธยา

อิฐบล็อก ส่งอยุธยา 

อิฐบล็อกในพื้นที่จังหวัดอยุธยา     อยุธยา เป็นจังหวัดในภาคกลาง  ที่มีพื้นที่กว้างกวาง แบ่งออกเป็น 16 อำเภอ  209 ตำบล  อิฐบล็อกในพื้นที่จังหวัดอยุธยา  เริ่มได้รับความนิยมใช้งานกันเพิ่มมากขึ้น หลังจากที่การพัฒนาที่อยู่อาศัยได้เข้ามา  ก่อสร้างจากพื้นที่การเกษตรมาเป็นชุมชนเมืองกันมากขึ้น ประจวบเหมาะกับที่ผู้ออกแบบ สถาปนิกและวิศวก รนิยมออกแบบ อิฐบล็อกกันมากขึ้น ด้วยราคาที่ถูก ถุก ของอิฐบล็อก  และมี ข้อดีหลายประการโดยเฉพาะการที่ผนังอิฐบล็อกทำให้ลดต้นทุนการก่อสร้างไปได้เยอะ      เมื่อการก่อสร้างที่ใช้อิฐบล็อกในอยุธยา ยังเป็นแบบคนดั้งเดิม ยังมีความเชื่อมันการทำงานแบบแบบ ที่เคยชิน  ทำให้ความต้องการซื้ออิฐบล็อกในพื้นที่ อยุธยา บุรีมีอยู่ประมาณ 30 % ของการก่อสร้างทั้งหมด   ทีมงานอิฐบล็อกราคาถูก ของเรา ได้เข้าไปทำการตลาดในจังหวัดอยุธยา  อยู่ระยะหนึ่ง  จะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วความต้องอิฐบล็อกของลูกค้าในจังหวัดอยุธยา  มีความต้องการพอๆกับมวลเบาและอิฐมอญ  เลยทีเดียว โครงการส่วนใหญ่มี่ใช้อิฐบล็อก ในการก่อผนังในจังหวัดอยุธยานั้น หลังจากเราได้ลงพื้นที่จังหวัดอยุธยาแล้ว แล้ว ส่วนใหญ่จะเป็นบ้านจัดสรร อาคารพณิชย์ และเป็นบ้านเดียวของประชาชนทั่วไป ที่เลือกใช้อิฐบล็อก  โครงการราชการขนาดใหญ่ที่เลือกใช้อิฐมวลเบา  และอิฐแดง

อำเภอในจังหวัดอยุธยาที่ส่งอิฐบล็อก

อิฐบล็อกที่เราจัดส่งไปยังจังหวัดอยุธยา  นั้น ส่วนใหญ่กระจายอยู่ใน #อิฐบล็อกอำเภอเมืองอยุธยา #อิฐบล็อกอำเภอท่าเรือ  #อิฐบล็อกอำเภอนครหลวง  #อิฐบล็อกอำเภอบางไทร  #อิฐบล็อกอำเภอบางดาล#อิฐบล็อกอำเภอบางประอิน #อิฐบล็อกอำเภอบางประหัน  #อิฐบล็อกอำเภอผักไห่ #อิฐบล็อกอำเภอภาชี #อิฐบล็อกอำเภอลาดบัวหลวง  #อิฐบล็อกอำเภอวังน้อย  #อิฐบล็อกอำเภอเสนา   #อิฐบล็อกอำเภอบางซ้าย #อิฐบล็อกอำเภออุทัย  #อิฐบล็อกอำเภอมหาราช  #อิฐบล็อกบ้านแพรก

 วันนี้ลูกค้าสั่งอิฐบล็อกขนาด  19*39*7.00  ซม.ซึ่งเป็น#อิฐบล็อกขนาดมาตรฐานทั่วไป จัดส่งให้ลูกค้าที่ อ.เมืองอยุธยา 

 เรียบร้อยแล้วครับ ขอให้คนไทยได้ฉีดวัคซีน ต้านโควิดใช้กันครบทุกคน และ ให้ผ่านวิกฤตอันเลวร้ายนี้ไปด้วยกัน ขอให้ลูกค้าทุกท่าน มีสุขภาพแข็งแรง ไทยแลนด์สู้ๆๆ

ติดต่อสั่งซื้อสินค้า บริการของเราได้ 02 988 5559, 089 795722,  081-493-5452

เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ และผลงานขายของเราได้ที่

ผลิตภัณฑ์ อิฐบล็อกราคาถูก

https://www.facebook.com/concreteblock.Price/

http://xn--12cai0c6av8do3ed1dbr4fwk.blogspot.com/


อิฐบล็อก อยุธยา
อิฐบล็อก อยุธยา 

อิฐบล็อก อยุธยา
อิฐบล็อก อยุธยา 

อิฐบล็อกสระบุรี

 อิฐบล็อกสระบุรี

จังหวัดสระบุรี เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ ทีมงานอิฐบล็อก ของเราได้นำอิฐบล็อก ไปส่งให้ลูกค้าตามโครงการต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าวัสดุก่อสร้าง โครงการหมู่บ้านจัดสรร อิฐบล็อก ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีในการเลือกใช้อิฐบล็อกในการ ก่อสร้าง        จังหวัดสระบุรีเป็นจังหวัดที่อยู่ไม่ไกลจาก กทม.  

จัดส่งอิฐบล็อกสระบุรี

 การขนส่งอิฐบล็อกค่อนข้างที่จะรวดเร็วทันใจ อิฐบล็อกที่จัดส่งไปสระบุรี 1 เที่ยวขนส่ง 1,500 เที่ยว6ล้อ  ถ้าเป็นรถ 10 ล้อ   ขนส่งอิฐบล็อก 2,600 ก้อน  ก้อนแล้วแต่ขนาดของอิฐบล็อกด้วยว่าเป็นอิฐบล็อกความหนาเท่าไหร่   เป็นอิฐบล็อก หนา 7.0 ซม. หรืออิฐบล็อกหนา 14.00 ซม.    อิฐบล็อก พื้นที่ที่จัดอิฐบล็อก ในจังหวัดสระบุรีนั้น เราสามารถจัดส่งอิฐบล็อก   อิฐบล็อกได้ทุกอำเภอ ไม่ว่าจะเป็น  อิฐบล็อกอำเภอเมืองสระบุรี   อิฐบล็อกอำเภอแก่งคอย  อิฐบล็อกอำเภอหนองแค อิฐบล็อกอำเภอวิหารแดง  อิฐบล็อกอำเภอหนองแซง   อิฐบล็อกอำเภอบ้านหมอ  อิฐบล็อกอำเภอดอนพุด  อิฐบล็อกอำเภอหนองโดน อิฐบล็อกอำเภอพุทธบาท  อิฐบล็อกอำเภอเสาไห้ อิฐบล็อกอำเภอมวกเหล็ก    อิฐบล็อกอำเภอวังม่วง อิฐบล็อกอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น 


การใช้อิฐบล็อกในจังหวัดสระบุรี

 จังหวัดสระบุรีเป็นจังหวัดอีกหนึ่งจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน  มีวัฒนธรรมอันเก่า  แก่คนชมชุนตั้งเดิม เก่าแก่ แต่ปัจจุบันนี้ได้มีการพัฒนา ที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับการเติบโตของจำนวนประชากร ในจังหวัดสระบุรีที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น  จนทำให้อุตสาหกรรมการก่อสร้างมีการแข่งขันในในการก่่อสร้างเพื่อ รองรับกับสถานการดังกล่าว  อิฐบล็อกเป็นอิฐก่อผนัง ที่มีราคาถูกมากๆ เหมาะสมกับ งานก่อผนังที่ไม่ต้องการความแข็งแรงมากนัก อิฐบล็อกจะมีข้อดีหลายๆด้าน ไม่ว่าจะราคาถูกแล้ว ช่างยังมีความคุุ้นเคยกับการทำงานในการก่อผนังอิฐบล็อก เพราะใช้อิฐบล็อก มาก่อผนังกันตั้งแแต่ปู่ ย่าตายาย

ราคาอิฐบล็อกที่ส่งจังหวัดสระบุรี

           ในการจัดส่งอิฐบล็อกไปสระบุรีนั้นเป็นการจัดส่งได้หลายขนาดคละกันไปได้  ส่วนเรื่องของราคาอิฐบล็อกนั้นลูกค้าต้องเช็คอีกทีว่า ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี นั้น เป็นพื้นที่ในอำเภออะไร ราคาค่าขนส่งก็จะแตกต่างกันไปตาม ระยะทางครับ


โครงการที่ใช้อิฐบล็อกในสระบุรี 

 ขอบพระคุณคุณ น้อยหน่า  ลูกค้าอิฐบล็อกจากจังหวัดสระบุรี เป็นอย่างสูงที่ใช้บริการสินค้าจากบริษัทฯเราคะ

ติดต่อสั่งซื้อสินค้า บริการของเราได้ 02 988 5559, 094-335-5230, 089 0795722,081-493-5452

เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ และผลงานขายของเราได้ที่

ติดต่อสั่งซื้อสินค้า บริการของเราได้ 02 988 5559, 089 795722,  081-493-5452

เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ และผลงานขายของเราได้ที่

ผลิตภัณฑ์ อิฐบล็อกราคาถูก

https://www.facebook.com/concreteblock.Price/

http://xn--12cai0c6av8do3ed1dbr4fwk.blogspot.com/


อิฐบล็อกสระบุรี

 อิฐบล็อกสระบุรี


อิฐบล็อกสระบุรี

 อิฐบล็อกสระบุรี


อิฐบล็อกสระบุรี
 อิฐบล็อกสระบุรี

อิฐบล็อกทุ่งครุ - ประชาอุทิศ

 อิฐบล็อกทุ่งครุ - ประชาอุทิศ

เขตทุ่งครุ เป็นเขตหนึ่งในกรุงเทพมหานครที่มีการอยู่อาศัยหนาแน่นถึงหนาแน่นมาก เขตทุ่งครุมีเขตการปกครอง 2 แขวง คือ แขวงทุ่งครุ และแขวงบางมด เป็นเขตที่อยู่ฝั่งธนบุรี ทิศเหนือเขตทุ่งครุติดกับเขตจอมทองและเขต  ราษฎฎร์ณะ  ทิศตะวันออก ทุ่งครุติดต่อกับอำเภอพระประแดง ทิศใต้ ทุ่งครุ ติดกับอำเภอพระสมุทรเจดีย์  ทิศตะวันตกติดกับเขตทุ่งครุติดกับเขต บางขุนเทียน พื้นที่ต่างๆในเขตทุ่งครุ ตอนนี้เป็นชุมเมืองอย่างเต็มตัวแล้วจาก อดีตเป็นสวนส้มสวนผลไม้ต่าง 

ความต้องการใช้งานอิฐบล็อกในเขตทุ่ครุ ประชาอุทิศ

แต่ปัจจุบันนี้เป็นชุมชนเมืองอย่างเต็มตัว อุตสาหกรรมการก่อสร้างในเขตทุ่งครุ กำลังเจริญขึ้นอย่างไม่มีขีดจำกัด  ทำให้อุตสาหกรรม อิฐบล็อก ยังคงมีความต้องการใช้งานในเขตทุ่งครุ  อย่างไม่มีขีดจำกัดทีมงานฝ่ายขายอิฐบล็อก ของเราได้เข้าไปหาลูกค้า และทำการตลาดในพื้นที่ทุ่งครุ   อยากให้ลูกค้าได้ใช้งานอิฐบล็อก คุณภาพดี ราคาถูก

ขนาดอิฐบล็อกที่นิยมใช้ในเขตทุ่งครุ 

อิฐบล็อกที่ขาย ในพื้นที่ทุ่งครุที่มีความต้องการมาก คืออิฐบล็อก หนา7 ซม ความกว้าง 19 ซม.  ความยาว39 ซม.  และ อิฐบล็อก หนา 14 ซม.ความกว้าง 19 ซม และยาว 39 ซม เขตทุ่งครุ มีอัตราการใช้อิฐบล็อก  สูงกว่าอิฐอื่นๆ เศรษฐกิจในปัจจุบันนี้โดนโควิดเร่งงานอย่างหนัก ทำให้เจ้าของอาคารคำนึงถึงราคาค่าก่อสร้างที่ต่ำ  การใช้ อิฐบล็อก นั้นจะทำให้ราคาโดยรวมของงานก่อสร้างนั้นต่ำลงมาค่อนข้างเยอะ เมื่อเทียบกับอิฐประเภทอื่น   และอีกอย่าง อิฐบล็อก เป็นอิฐที่ช่างมีความคุ้นเคยมาตั้งแต่สมัยโบราณ ทำใช้ช่างและเจ้าของโครงการในเขตทุ่งครุ หันมาใช้อิฐบล็อก กันมาขึ้น เพื่อทำให่ต้นทุนการก่อสร้างลดลง 

อิฐบล็อกจัดส่งในพื้นที่ทุ่งครุ - ประชาอุทิศ

ถนนประชาอุทิศ เป็นถนน เส้นหนุ่งที่อยู่ในเขต ทุ่งครุ การจราจร จะติดขัดในถนนเส้น นี้แต่เรามีรถกระบะเล็กวิ่งให้ลูก ค้าส่งเข้าไปในซอกซอยเล็กๆได้อย่าง สบายๆ  และอีกอย่างในชุมชนในเขตทุ่งครุ ทีมงานอิฐบล็อก ของเรารู้เส้นทาง ในซอย เล็ก ซอย น้อยเป็นอย่างดี 

ติดต่อสั่งซื้อสินค้า บริการของเราได้ 02 988 5559, 089 795722,  081-493-5452


เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ และผลงานขายของเราได้ที่

ผลิตภัณฑ์ อิฐบล็อกราคาถูก

https://www.facebook.com/concreteblock.Price/

http://xn--12cai0c6av8do3ed1dbr4fwk.blogspot.com/

อิฐบล็อกทุ่งครุ - ประชาอุทิศ

 อิฐบล็อกทุ่งครุ - ประชาอุทิศ


อิฐบล็อกทุ่งครุ - ประชาอุทิศ

 อิฐบล็อกทุ่งครุ - ประชาอุทิศ

อิฐบล็อกโคราช อิฐบล๊อกนครราชสีมา

 อิฐบล็อกโคราช อิฐบล๊อกนครราชสีมา 

    จังหวัดนครราชสีมา หรือเมืองโคราชเป็นเมืองใหญ่รองจาก กทม. เมืองโคราชเป็นเมืองที่มีประชาการหนาแน่นรองจากเมืองหลวง กรุงเทพมหานคร การก่อสร้างในเมืองโคราชนั้น ยังขยายเพื่อรองรับประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ตลาดการซื้อขายอิฐบล็อกในเมืองโคราช ก็ยังเป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมการก่อสร้าง อิฐบล็อกเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับงานก่อผนัง ที่มีราคาถูกและช่างทั่วไปก็ชำนาญวิธีการใช้เป็นอย่างดี ในเมืองโคราช อิฐบล็อกนิยมนำมาทำก่อสร้างผนังกันบ้านอย่างแพร่หลาย  

โรงงานอิฐบล็อกโคราช

โรงงานอิฐบล็อกของเราตั้งอยู่ที่เมืองโคราช สามารถจัดส่งอิฐบล็อกให้ลูกค้าได้ในเมืองโคราช โดยเฉพาะอำเภอเมืองโคราช และตำบาลโคกกรวด โคกสูง จอหอ ไชยมงคล ตลาด บ้านเกาะ บ้านโพธิ์ ปรุใหญ่พลกรัง พะเนา พุดซา โพธิ์กลาง มะเริง สี่มุม สุรนารี หนองกระทุ่มหนองไข่น้ำ หนองจะบก หนองบัวศาลา หนองไผ่ล้อม หนองระเวียงหมื่นไวย และหัวทะเล   ทุกๆตำบลที่กล่าวมานั้น จัดส่งฟรีโดยไม่ค่าขนส่งเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ราคาอิฐบล็อกในเมืองโคราช 

 ส่วนเรื่องของราคาอิฐบล็อกในเมืองโคราชนั้น ต้องเช็คกันเป็นแต่ละพื้นที่ ราคาอิฐบล็อกจะไม่เท่ากัน

แล้วก็ขึ้นอยู่กับจำนวนในการใช้งานแต่ละรอบด้วย การขนส่งอิฐบล็อกในเมืองโคราช ใช้รถหกล้อ

และรถ สิบล้อในการจัดส่ง เราจะจัดส่งโดยการยกลงเป็นพาเลทโดยใช้รถบรรทุกติดเครน ลงอิฐบล็อกให้ลูกค้า เรียบร้อย  

ติดต่อสั่งซื้อสินค้า บริการของเราได้ 02 988 5559, 089 795722,  081-493-5452

เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ และผลงานขายของเราได้ที่

ผลิตภัณฑ์ อิฐบล็อกราคาถูก


https://www.facebook.com/concreteblock.Price/

http://xn--12cai0c6av8do3ed1dbr4fwk.blogspot.com/
อิฐบล็อกโคราช
 อิฐบล็อกโคราช

อิฐบล็อกโคราช
 อิฐบล็อกโคราช

อิฐบล็อกโคราช
 อิฐบล็อกโคราช

อิฐบล็อกโคราช
 อิฐบล็อกโคราช

อิฐบล็อกโคราช
 อิฐบล็อกโคราช

อิฐบล็อกรามอินทรา

อิฐบล็อกรามอินทรา

รามอินทรา  เป็นอีกพื้น ที่โรงงานอิฐบล็อก ของเราให้บริการอิฐบล็อก เขตรามอินทรา  เพราะถนนรามอินทรา ครอบคลุมตั้งแต่ เขตหลักสี่ เขตบางเขน เขตคันนายาว เขตมีนบุรี เขตคลองสามวา เป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจที่ดี พื้นที่หนึ่งเลย อุตสาหกรมมก่อสร้าง โดยเฉพาะธุรกิจของคนในพื้นที่อยู่อาศัยในเขตรามอินทรา นั้นมีการแข่งขันกันสูงมาก 

ส่งอิฐบล็อกรามอินทรา

 โรงงานของเราได้วิ่งส่งอิฐบล็อก ในพื้นที่รามอินทรามา 10 กว่าปีแล้ว เข้าใจในเส้นทาง ทุกซอกทุกซอย รถใหญ่รถเล็ก เราไปได้หมด รถขนส่งอิฐบล็อก ในพื้นที่รามอินทรานั้น มีทั้งรถ10 ล้อส่งอิฐบล็อก  รถ6 ล้อส่งอิฐบล็อก  หรือถ้าซอบแคบมากๆเราก็มีรถกระบะในการวิ่งขนส่งอิฐบล็อก พื้นที่รามอินทรา ที่เราจัดส่งแผ่นโดยทั่วไปจะส่วนใหญ่จะเป็นอิฐบล็อกก่อผนัง ขนาด 19*39*7 ซม. อิฐบล็อกของโรงงานเราเป็นอิฐบล็อกขนาดมาตรฐานทั่วไปที่ใช้ในงานผนังอาคาร  อิฐบล็อกในพื้นที่รามอินทรา เป็นอิฐก่อผนังสำหรับทางเลือกที่ลูกค้ามีงบประมาณ ไม่มากนัก เพราะอิฐบล็อกเป็นอิฐบล็อกราคาถูกเมื่อเทียบกับอิฐประเภทอื่นๆ เหมาสำหรับลูกค้าที่มีงบประมาณจำกัด และเป็นโครงสร้างอาคารที่ไม่ต้องใช้ผนังในการรับแรงมากนัก    

เป็นกำลังใจให้ลุกค้าทุกท่าน ต่อสู้กับสถาการณ์อันเลวร้ายไปได้คะ ขอให้สุขภาพทุกๆท่านร่างกายแข็งแรง อย่าลืมออกจากบ้านสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ สม่ำเสนอเว้นระยะห่างทางสังคมในช่วงนี้  ด้วยความปรารถนา ดีจาก ทีริชคอนสทรัคชั้น ฯ

ติดต่อสั่งซื้อสินค้า บริการของเราได้ 02 988 5559, 089 795722,  081-493-5452

โครงการที่เลือกใช้อิฐบล็อก ในชุมชุนรามอินทรา 

ขอบคุณโอ้  โครงการทำรั้ว รามอินทรา 64  ที่เลือกใช้อิฐบล็อก จากโรงงานของเรา 

เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ และผลงานขายของเราได้ที่

ผลิตภัณฑ์ อิฐบล็อกราคาถูก

https://www.facebook.com/concreteblock.Price/


http://xn--12cai0c6av8do3ed1dbr4fwk.blogspot.com/อิฐบล็อกรามอินทรา
อิฐบล็อกรามอินทรา

อิฐบล็อกรามอินทรา
อิฐบล็อกรามอินทรา


อิฐบล็อกรามอินทรา

อิฐบล็อกรามอินทราอิฐบล็อกรามอินทรา

อิฐบล็อกรามอินทราอิฐบล็อกรามอินทรา

อิฐบล็อกรามอินทรา

ิBrick block price (ราคาอิฐบล็อก 2566 )

 ราคาอิฐบล็อกปี 2566  บทความนี้จะกล่าวถึงการคาดการณ์  ราคาอิฐบล็อก 2566 และการตลาดโดยรวมของ อิฐบล็อกในปี 2566 ก่อนอื่นขอย้อนไปดูในภาพรวมของ...