อิฐมวลเบาราคาถูก

ิBrick block price (ราคาอิฐบล็อก 2566 )

 ราคาอิฐบล็อกปี 2566 

บทความนี้จะกล่าวถึงการคาดการณ์  ราคาอิฐบล็อก 2566 และการตลาดโดยรวมของ อิฐบล็อกในปี 2566

ก่อนอื่นขอย้อนไปดูในภาพรวมของราคาอิฐบล็อก ในปี 2565 และเศรษฐกิจโดยรวมในปี 2565 เพื่อที่จะวิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปี 2566  และราคาอิฐบล็อก ปี2566 ได้อย่างใกล้เคียงที่สุด  

ราคาอิฐบล็อก 2566
ราคาอิฐบล็อก 2566 


ขออ้างถึง แนวโน้มธุรกิจและอุตสาหกรรมไทยปี 2565-2567  ลว.11 มกราคม 2565 By Industry Team        ว่า เศรษฐกิจไทยปี 2565-2567: ฟื้นตัวจากภาคส่งออกและการเข้าสู่วัฏจักรการลงทุน  เศรษฐกิจไทยคาดว่าจะขยายตัวเฉลี่ย 3.7% ต่อปี โดยทยอยฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากไตรมาสสุดท้ายของปี 2564   ปัจจัยสนับสนุนได้แก่ (1) การฉีดวัคซีนที่มีความคืบหน้าทำให้สถานการณ์ COVID-19 คลี่คลายลง ส่งผลบวกต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศ เมื่อประกอบกับการปรับตัวและดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New normal) รวมถึงการก้าวไปสู่โลกดิจิทัลมากขึ้น จะช่วยกระตุ้นความต้องการสินค้าและบริการในกลุ่มที่เกี่ยวข้อง (2) การฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวเป็นลำดับหลังจากไทยเริ่มเปิดประเทศตั้งแต่ช่วงปลายปี 2564 แต่นโยบายของประเทศต้นทางที่เข้มงวดและความไม่แน่นอนของการระบาดจะยังเป็นข้อจำกัดต่อไป คาดว่าอาจต้องใช้เวลาจนถึงปี 2568 กว่าที่จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะกลับสู่ระดับก่อนการระบาดได้ (3) ภาคส่งออกเติบโตต่อเนื่องและยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจ เนื่องจากการฟื้นตัวของอุปสงค์โลกและประเทศคู่ค้า กอปรกับผลบวกจากการรวมกลุ่มระหว่างประเทศภายในภูมิภาคเดียวกัน (Regionalization) โดยเฉพาะ RCEP ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ช่วงต้นปี 2565  น่าจะมีส่วนเสริมภาคการค้าในระยะต่อไป อย่างไรก็ตาม การส่งออกอาจเผชิญแรงกดดันจากปัญหาด้านอุปทานทั้งการขาดแคลนวัตถุดิบและต้นทุนที่อาจปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงมาตรการกีดกันทางการค้าที่ยังมีอยู่เป็นระยะๆ (4) การลงทุนของภาคเอกชนมีแนวโน้มเติบโตตามวัฏจักรการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและไทย ผนวกกับแรงหนุนจากการยกระดับการผลิตเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล รวมทั้งความคืบหน้าของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ และ (5) มาตรการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ ซึ่งรวมทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีและการใช้เงินกู้ที่เหลืออยู่จาก พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ด้านนโยบายการเงิน คาดว่าธปท.จะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 0.5% ต่อเนื่องอย่างน้อยจนถึงสิ้นปี 2565 อีกทั้งยังดำเนินมาตรการด้านการเงินเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยและภาคธุรกิจ ด้วยการเสริมสภาพคล่องและการปรับโครงสร้างหนี้ การผ่อนคลายหลักเกณฑ์ เพื่อสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือของสถาบันการเงินแก่ลูกหนี้ และการผ่อนคลายมาตรการ LTV เป็นการชั่วคราวเพื่อช่วยกระตุ้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ราคาอิฐบล็อก 2566
ราคาอิฐบล็อก 2566 


สถานการณ์ รับเหมาก่อสร้างแนวโน้มในปี  2565-2567  

มูลค่าการลงทุนก่อสร้างโดยรวม 3 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มขยายตัว 4.5-6.5% ต่อปี ปัจจัยขับเคลื่อนหลักมาจากการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  การลงทุนก่อสร้างภาครัฐคาดว่าจะขยายตัว 6.0-7.0% ต่อปี จากโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงกับพื้นที่ EEC ซึ่งจะเริ่มทยอยดำเนินการตั้งแต่ปี 2565 ทั้งระบบรางและถนน อาทิ (1) โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) ซึ่งเฟสแรกจะเริ่มในช่วงสุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา และ (2) โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3 นอกจากนี้ ยังมีโครงการสำคัญอื่นๆ ของภาครัฐ ได้แก่ โครงการพัฒนาอาคารผู้โดยสารส่วนต่อขยายด้านทิศเหนือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Terminal 2) โครงการรถไฟความเร็วสูง (กรุงเทพฯ-นครราชสีมา) โครงการรถไฟทางคู่ช่วงขอนแก่น-หนองคาย และโครงการรถไฟฟ้าสีม่วงใต้ (เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ) 

การลงทุนก่อสร้างภาคเอกชนมีแนวโน้มฟื้นตัวระดับต่ำในปี 2565 และทยอยปรับดีขึ้นในปี 2566 และ 2567 หนุนโดย (1) การเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐเหนี่ยวนำงานก่อสร้างภาคเอกชนให้ขยายตัวตาม (2) การลงทุนใน EEC หนุนให้เกิดการก่อสร้างโรงงานและนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ดังกล่าว และ (3) มาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์จากภาครัฐที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัย หนุนความต้องการซื้อขายบ้านและคอนโดมิเนียมเพิ่มขึ้น      ผู้รับเหมารายใหญ่จะมีความได้เปรียบรายกลางและเล็ก เนื่องจากมีอำนาจต่อรองกับผู้ผลิต/ผู้ค้าวัสดุก่อสร้างสูงกว่า และมีโอกาสได้งานประมูลมากกว่า ทั้งยังสามารถขยายการก่อสร้างในประเทศเพื่อนบ้าน ด้านผู้รับเหมารายกลางและรายเล็กยังต้องพึ่งพาการรับเหมาช่วง (Sub contract) จากผู้รับเหมารายใหญ่  รายได้จึงไม่แน่นอน อีกทั้งมีโอกาสเผชิญปัญหาแรงงานขาดแคลนจาก COVID-19 ที่ยังมีความไม่แน่นอนอยู่มาก

ราคาอิฐบล็อก 2566
ราคาอิฐบล็อก 2566 


สถานการณ์วัสดุก่อสร้าง  ปี 2565-2567   

ตลาดในประเทศ: ความต้องการใช้วัสดุก่อสร้างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากปัจจัยหนุนดังนี้

มูลค่าการลงทุนก่อสร้างภาครัฐคาดว่าจะขยายตัว 6.0-7.0% ต่อปี จากโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงกับพื้นที่ EEC และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ทั่วประเทศ โดยคาดว่าการก่อสร้างจะหนาแน่นยิ่งขึ้นในช่วงปี 2565-2567

มูลค่าการลงทุนก่อสร้างภาคเอกชนมีแนวโน้มทยอยฟื้นตัว หนุนโดย (1) การเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐจะเหนี่ยวนำงานก่อสร้างภาคเอกชนให้ขยายตัวตาม (2) โครงการ EEC จะหนุนให้เกิดการก่อสร้างโรงงานและนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ดังกล่าว และ (3) มาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์จากภาครัฐที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัย หนุนความต้องการซื้อขายบ้านและคอนโดมิเนียมเพิ่มขึ้น


ราคาอิฐบล็อก 2566
ราคาอิฐบล็อก 2566 


การส่งออกมีแนวโน้มเติบโตดี ปัจจัยหนุนจากการเร่งลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลักของไทย หนุนความต้องการปูนซีเมนต์และเหล็กก่อสร้าง ด้านกระเบื้องและเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิกมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องตามการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์  แรงหนุนหลักจากนักลงทุนจีนที่ยังมีความต้องการที่อยู่อาศัย และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์อื่นๆ ในประเทศเพื่อนบ้าน

ราคาวัสดุก่อสร้างโดยรวมมีแนวโน้มขยับขึ้นเล็กน้อย ตาม (1) การฟื้นตัวของอุปสงค์ในภาคก่อสร้าง (2) มาตรการภาครัฐกำหนดให้ใช้วัสดุก่อสร้างที่ผลิตในประเทศ  (3) การปรับราคาเพิ่มขึ้นของวัตถุดิบนำเข้า อาทิ เศษเหล็ก (Scrap) เหล็กแท่งเล็ก (Billet) ตามทิศทางราคาในตลาดโลก และ (4) การปรับเพิ่มขึ้นของต้นทุนพลังงาน


สถานการณ์กลุ่มผู้ค้าวัสดุก่อสร้าง  

ร้านค้าวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่คาดว่าจะทยอยฟื้นตัว หนุนโดยพฤติกรรมผู้บริโภคที่นิยมซื้อสินค้าในร้านค้าที่มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกครบวงจร ผู้ประกอบการจึงปรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ อาทิ (1) ปรับขนาดร้านค้าให้เล็กลงเพื่อขยายจำนวนสาขาเข้าไปในแหล่งชุมชนมากขึ้น  (2) การเปิดร้านค้ารูปแบบใหม่ร่วมกับผู้ผลิตรายใหญ่เพื่อรองรับความต้องการที่เจาะจงลูกค้าเฉพาะกลุ่มมากขึ้น (3) การเพิ่มสัดส่วนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างภายใต้ตราสินค้าของตนเองมากขึ้นเพื่อควบคุมต้นทุนและเพิ่มมาร์จิ้น (4) การพัฒนาช่องทางจำหน่ายเพื่อตอบโจทย์ลูกค้า อาทิ Online channel และ  Mobile application และ  (5) การลงทุนขยายสาขาในตลาดอาเซียนอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับความต้องการที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ร้านค้าวัสดุก่อสร้างดั้งเดิมมีแนวโน้มซบเซาถึงทรงตัว แบ่งเป็น (1) ร้านค้าส่ง ธุรกิจมีแนวโน้มทรงตัวถึงเติบโตเล็กน้อย แม้จะเผชิญการแข่งขันจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่และกลุ่มผู้ผลิตที่หันมาจำหน่ายสินค้าโดยตรงกับผู้รับเหมาก่อสร้าง และ (2) ร้านค้าปลีก ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นรายเล็กและมีจำนวนมาก มักมีข้อจำกัดด้านเงินทุน ทำให้มีสินค้าไม่หลากหลาย อีกทั้งยังเผชิญการแข่งขันสูงจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ รวมทั้งพึ่งพาลูกค้าที่มีกำลังซื้อไม่สูงมากนัก ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจซบเซาในช่วงที่ผ่านมา เช่น การถูกเลิกจ้าง และปรับลดเงินเดือน/ค่าจ้าง เป็นต้น ส่งผลให้ธุรกิจมีแนวโน้มซบเซาต่อเนื่อง

ราคาอิฐบล็อก 2566
ราคาอิฐบล็อก 2566 


ปัจจัยที่มีผลต่อ ราคาอิฐบล็อก ปี2566 

ปัจจัยที่มีผลต่อราคาอิฐบล็อก ในปี 2566 นั้น สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

1. การปรับตัวของราคาปูนซีเมนต์  ซึ่งในปลายปี 2565 นี้ ผู้ประกอบการปูนซีเมนต์ได้ปรับราคาปูนซีเมนต์ขึ้นไปอีกตันละ 100 บาท/ตัน ทุกชนิดปูน 

  จึงคาดการณ์การว่าสถานการณ์ ราคาอิฐบล็อก ในต้นปี  2566 นั้นต้องมีการปรับราคาขึ้นอย่างแน่นอน 

2.ราคาน้ำมัน และแก็ส LPG ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญสำหรับการขนส่ง อิฐบล็อก มีการคากการณ์ว่าปี 2566 นั้นราคาน้ำมันจะพึ่งขึ้นไปอีกหลายบาท ต่อลิตร จึงเป็นปัจจัยกื้อหนุนให้ โรงงานผลิตอิฐบล็อก ต้องปรับตัวขึ้นอย่างแน่นอน 

3.ราคาค่าแรงงาน คาดการณ์ว่าในต้นปี 2566 นั้น รับบาลจะประกาศขึ้นค่าแรงงานขั้นต่ำอีก 5-10 บาท ตามพื้นที่ต่างๆ ก็เป็นอีกปัจจัยที่สำคัญที่จะส่งผลให้ ราคาอิฐบล็อก ในปี 2566 จะปรับราคาขึ้นอย่างแน่นอน 

4. เมื่อปลายปี 2565 นั้น สถานการณ์ของอุตสาหกรรมอิฐมวลเบาไม่สามารถ ผลิตอิฐมวลเบา ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ทำให้อิฐมวลเบาในปลายปี 2565 นั้นขาดแคลนอย่างหนัก  จึงทำให้ผู้บริโภคหันมาให้ อิฐบล็อกทดแทนอิฐมวลเบา  เพราะไม่สามารถ รออิฐมวลเบา ที่ต้องใช้เวลาในการสั่งซื้อ นานเกือบเดือน ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่จะทำให้ราคา อิฐบล็อกปี 2566 ปรับตัวขึ้นไปอีกได้ 


คาดการณ์ ราคาอิฐบล็อก ปี2566  ขนาดต่างๆ  


คาดการณ์ราคาอิฐบล็อกขนาด 19 ×39×7ซม .

อิฐบล็อกขนาด 19 ×39×7 ซม.  จะเป็นอิฐบล็อกที่เล็กที่สุดในงานก่อผนัง  ราคา บล็อกขนาด 9 ×39×7 เซนติเมตร ราคารับเองหน้าโรงงานอยู่ที่ 3.90 บาท   ซึ่ง ให้โรงงานเป็นผู้จัดส่งให้ลูกค้า ตัองแจ้งพิกัดที่อยู่ของหน้างานให้พนักงานขายทราบ  จึงสามารถแจ้งราคาค่าขนส่งได้   คุณสมบัติของขนาด  19x39x7 ซม นี้ใช้อิฐบล็อก จำนวน 12.50 ก้อน/ตรม ใช้ปูนก่อสำเร็จรูป 1 ก่อได้  2.50-2.9 ตรม (ก่อหนา 1-1.50 )  ใช้ปูนฉาบสำเร็จ 1 ถุง 50 กก. ฉาบได้ 2-2.5 ตรม ( ฉาบหนา 1-1.50 ซม)

ราคาอิฐบล็อก 2566
ราคาอิฐบล็อก 2566 


คาดการณ์ราคาอิฐบล็อกขนาด 19 ×39×9 ซม. 

 อิฐบล็อค ขนาดนี้เป็นอิฐบล็อกที่มีความหนาเพิ่มขึ้นมาความหนาจะเป็น 9 เซนติเมตร  ราคาอิฐ ขนาด 9 เซนติเมตรราคารับเองหน้าโรงงานอยู่ที่  9.20 บาท/ก้อน    อิฐบล็อก สเปคความหนา 9 เซนติเมตรเหมาะสำหรับการนำไปใช้ก่อผนังที่มีความหนาเพิ่มขึ้นมาจากปกติทั่วไป หรือต้องการผนังที่มีความแข็งแรงมากกว่าปกติ จะเป็นงานผนังของโกดังโรงงานหรือ อาคารที่ต้องการความหนาของผนังมากกว่าปกติ

ราคาอิฐบล็อก 2566
ราคาอิฐบล็อก 2566 


คาดการณ์ราคาอิฐบล๊อก ขนาด 19x39x14 ซม  

 อิฐบล็อกอีกขนาดหนึ่งที่มี ที่มีความหนาขึ้นมาอีกคือมีความหนา 14 เซนติเมตรความกว้าง 19 เซนติเมตรความยาว 39 เซนติเมตร  อิฐบล็อกชนิดนี้ แต่มีความหนาที่ 14 เซนติเมตร   ราคาอิฐบล็อกประเภทนี้ราคารับหน้าโรงงานอยู่ที่ 13.80 บาท/ก้อน   ความหนาของบล็อกสเปค 14 เซนติเมตร  เป็นสเปคที่ต้องสั่งผลิตหากลูกค้าต้องการใช้สินค้าเราจะผลิตตามออเดอร์ที่ต้องการ   เพราะเป็นสินค้าต้องสั่งทำพิเศษเพราะเพราะโดยปกติส่วนใหญ่ลูกค้าจะใช้ตัวหนา 7  เซนต์ติเมตรและ 9 เซนติเมตรเท่านั้น


การปรับตัวของผู้บริโภคเมื่อรู้ ราคาอิฐบล็อกปี 2566   

1. เมื่อเรารู้สถาการณ์ราคาอิฐบล็อกในปี 2566 ไปแล้วนั้น สำหรับ ผู้รับเหมาก่อสร้าง จะต้องปรับราคา ต่อหน่วยใน BOQ เพื่อที่จะให้ราคางานผนัง ตรงกับความเป็นจริงและไม่ขาดทุน สำหรับผู้บริโภคที่เซ็นสัญญางาน ในปลายปี 2565 นี้ และเริ่มก่อสร้างในปี 2566 

2.สำหรับเจ้าของโครงการ ที่มีแผนจะสร้างบ้าน หรือเจ้าของอาคาร ที่จะมีแผนการก่อสร้างในปี 2566 นั้น สามารถที่คิดปริมาณงาน ในหมวดของงานผนังที่ใช้อิฐบล็อก ในราคาคาดการณ์ ปี 2566 เพื่อที่จะได้ราคางานก่อสร้างในภาพรวมให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด 

3. สำหรับร้านค้า ช่วงหรือร้าน หรือร้านวัสดุก่อสร้างที่นำอิฐบล็อกจากโรงงานมาจำหน่ายในพื้นที่ของตัวเอง ก็ไม่น่าจะมีปัญหา ถ้าเกิดว่า ราคาอิฐบล็อกในปี 2566 ปรับราคาขึ้น เพราะร้านค้าเองก็คงต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ดังกล่าว และแจ้งลูกค้าของตัวเองให้ทราบข้อมูลล่วงหน้า 

ราคาอิฐบล็อก 2566
ราคาอิฐบล็อก 2566 


เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ และผลงานขายของเราได้ที่  คลิกเลยย !!!!!


ผลิตภัณฑ์ อิฐบล็อกราคาถูก


https://www.facebook.com/concreteblock.Price/

http://xn--12cai0c6av8do3ed1dbr4fwk.blogspot.com/


ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆ ของความสำเร็จของลูกค้าทุกคนคะ

หรือ IDline: @TRICH (มี@ ข้างหน้านะคะ)

"ความพอใจของลูกค้า คือที่มาของเรา"

#อิฐบล็อกเมืองนนทบุรี   #อิฐบล็อกอำเภอบางใหญ่ 

#อิฐบล็อกอำเภอบางกรวย  #อิฐบล็อกอำเภอบางบัวทอง #อิฐบล็อกอำเภอไทรน้อย และ #อิฐบล็อกอำเภอปากเกร็ด

#อิฐบล็อกวังน้อย #อิฐบล็อกอยุธยา #อิฐบล็อกนนทบุรี  #อิฐบล็อกบางกรวย  #อิฐบล็อกบางใหญ่  #อิฐบล็อกบางบัวทอง  #อิฐบล็อกไทรน้อย  #อิฐบล็อกปากเกร็ด

#อิฐบล็อกเมืองโคราช  #อิฐบล็อกสมุทรปราการ 

จัดส่ง  #อิฐบล็อกราคาถูกนครราชสีมา  #อิฐบล็อกราคาถูกโคราช #อิฐบล็อกราคาถูกโนนไทย #อิฐบล็อกราคาถูกโนนสูง

#อิฐบล็อกราคาถูกหัวทะเล #อิฐบล็อกราคาจักราช  #อิฐบล็อกราคาถูกพิมาย #อิฐบล็อกราคาบัวใหญ่ #อิฐบล็อกราคาถูกเฉลิมพระเกียรติ 

#อิฐบล็อกราคาท่าช้าง #อิฐบล็อกราคาถูก #อิฐบล็อกราคาถูกสีคิ้ว #อิฐบล็อกราคาถูกโคกกรวด 

#โรงงานอิฐบล็อกโคราช ##อิฐบล็อกราคาถูกชุมพวง  #อิฐบล็อกราคาถูกโชคชัย  #อิฐบล็อกราคาถูกด่านขุนทด   #อิฐบล็อกราคาถูกเทพารักษ์

 #อิฐบล็อกราคาถูกโนนแดง    #อิฐบล็อกราคาถูกโนนสูง   #อิฐบล็อกราคาถูกบัวลาย   #อิฐบล็อกราคาถูกบัวใหญ่    #อิฐบล็อกราคาถูกบ้านเหลื่อม

 มีนบุรี หนองจอก คลองสามวา รามอินทรา ลำลูกกา ปทุมธานี รังสิต หลองหลวง

วังน้อย อยุธยา บางประอิน กรุงเทพ สมุทรปราการ สมุทรสาคร พระราม2 เสรีไทย

พระราม3 พระราม 4 พระราม 5 นนทบุรี บางใหญ่ บางพลี บางเขน ลาดกระบัง 

ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรียว หลองหลวง ศรีนครินทร์ บางพลี บางใหญ่ บ้านโพธิ์ 

สุขุมวิท คลองเตย สามเสน สายไหม บางเขน คลองสามว

ขอบคุณที่มา : บริษัท ทีริช คอนสทรัคชั่น (ไทยแลนด์)

จัดทำบทความโดย: ทีริช กรุ๊ป ดอท คอม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ิBrick block price (ราคาอิฐบล็อก 2566 )

 ราคาอิฐบล็อกปี 2566  บทความนี้จะกล่าวถึงการคาดการณ์  ราคาอิฐบล็อก 2566 และการตลาดโดยรวมของ อิฐบล็อกในปี 2566 ก่อนอื่นขอย้อนไปดูในภาพรวมของ...